fbpx

Uitbetaling traditionele gezagsdragers komend jaar per bank

De traditionele gezagsdragers zullen vanaf januari komend jaar hun honoraria per bank ontvangen. Hiermee moet het probleem van de zogenaamde late uitbetalingen aan deze groep tot het verleden behoren. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt dat de late uitbetaling eigenlijk de groep betreft die per kas ontvangt.

Landelijk telt ons land ongeveer 1900 traditionele gezagsdragers waarvan ongeveer 20% op verzoek van een drietal Granmans niet per bank mocht worden uitbetaald maar per kas.

De reden hiertoe is dat leiding van de stammen vond dat sommige gezagsdragers niet in de dorpen aanwezig waren om hun werk te doen. Er waren wat problemen met de verantwoording en heeft de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) een onderzoek gestart.

Op het moment dat het onderzoek uitgevoerd werd, werd alles volgens de bewindsman on – hold gezet. Ondertussen heeft dat plaatsgevonden en heeft het ministerie van RO besloten te werken naar een duurzaam oplossingsmodel te werken.

Met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de nodige documenten van deze groep in orde gemaakt en zijn er afspraken gemaakt met de bank om over te gaan tot het storten van de honoraria op de rekening van de belanghebbenden.(GFC)