fbpx

Uitbetaling koopkrachtversterking ziekenhuizen eind juni volledig rond

De regering heeft in de afgelopen dagen intensief overleg gehad met de bonden van de vier overheidsziekenhuizen inzake de uitbetaling van de koopkrachtversterking voor haar personeel, teneinde een voor alle partijen bevredigende oplossing te bereiken en de rust binnen de zorgsector te bewaren.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft als minister ad-interim van Volksgezondheid het mandaat gekregen van de regering om deze gesprekken te voeren.

Namens de regering heeft de bewindsman het volgende voorstel op tafel gelegd:
De achterstand met betrekking tot de koopkrachtversterking, te weten een bedrag van in totaal SRD 750 over de maanden april en mei 2017, zal uiterlijk 20 juni 2017 worden betaald. De koopkrachtversterking over de maand juni 2017 ad SRD 375 zal eind juni gelijktijdig met het salaris over deze maand worden betaald. Hiermee zal de achterstand per eind juni 2017, voor wat betreft de koopkrachtversterking voor personeel van de overheidsziekenhuizen, volledig zijn ingelopen.

Met de Algemene Bond van Personeel in dienst van het ’s Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) onder leiding van voorzitter Lloyd Pool, de Bond van Personeel bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (BPPCS) met als woordvoerder Errol Snijders en de Bond Streekziekenhuis Nickerie onder voorzitterschap van Rayen Tjon Kwie Sem is hierover akkoord bereikt. De Bond Personeel ’s Lands Hospitaal (BPLH) onder leiding van Imro Edam heeft aangegeven dat andere zaken voor haar een zwaarwichtiger karakter hebben dan de koopkrachtversterking.

Het gaat bij de bond van het ’s Lands Hospitaal met name om de eenmalige lumpsum, waarvan een deel reeds is uitbetaald. Afgesproken is dat de bond de volgende week dinsdag opnieuw aan tafel zit met de ministers van Financiën en Volksgezondheid om dit breedvoeriger te bespreken en tot concretere afspraken te komen met betrekking tot de termijn van uitbetaling van het resterend bedrag, temeer daar het mandaat van minister Noersalim als ad interim Volksgezondheid zich uitstrekte tot de koopkrachtversterking.

De regering is zeer erkentelijk voor de constructieve houding van de respectieve bonden en spreekt de hoop uit dat de rust binnen de gezondheidszorg hiermee is weergekeerd.(GFC)

Overige berichten