Uitbaggeren Nickerie- en Surinamerivier prioriteit regering

Importeren en Exporteren zijn van heel groot belang voor een versnelde groei van onze economie. Het mogelijk maken van het binnen- en uitvaren van grotere vrachtschepen is hierbij van strategische waarde. De president van Suriname, Desiré Bouterse, haalt het uitbaggeren van onder meer de Nickerie- en de Surinamerivier aan als een van de prioriteiten voor 2018.

Door de uitdieping van deze rivieren zullen grotere schepen de havens van Nickerie en Paramaribo kunnen aandoen. De rijst- en bananenexport zullen vanuit Nickerie kunnen toenemen en bovendien kunnen plaatsvinden tegen lagere vrachttarieven door stijging van de exportvolumes.

Verder zal de haven van Paramaribo bereikbaar gemaakt worden voor veel grotere vrachtschepen met grotere volumes vracht per keer, waardoor de vrachtprijzen zullen afnemen en daarmede ook de consumentenprijzen van al deze goederen.

De Regeringsleider geeft in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat de regering deze baggerprojecten op de goedkoopste en meest duurzame wijze doen uitvoeren. Hierbij zal er gebruik gemaakt worden van de instrumenten van Public Private Partnership en van Foreign Direct Investment (FDI). Dit om te voorkomen dat er weinig tot geen Staatsmiddelen hiervoor nodig zullen zijn.(GFC)

Overige berichten