Twk personeel AZP wordt uitbetaald

Directeur Claudia Redan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zegt dat de uitbetaling van de gelden van het personeel met terugwerkende kracht (twk) vandaag in orde komt.

Op maandag 6 mei heeft de bond bij het AZP, ABPLAZ een spoed algemene ledenvergadering belegd, waarbij de leden ondanks hun ontevredenheid, maar rekening houdend met de patiënten, het besluit hebben genomen om aan de directie een ultimatum tot donderdag 9 mei om 24.00 uur te geven om de betaling van de twk te voldoen.

Bij het niet nakomen hiervan komt de bond wederom bijeen om verdere stappen te bespreken. In het vervolg zien de leden graag dat volgens afspraak het salaris én twk gelijktijdig worden uitbetaald.

De druppel die de emmer heeft doen overlopen is dat een groot deel van het personeel op 1 mei nog niet over haar salaris beschikte. Om een oplossing hierin te brengen wordt er gevraagd dat het salaris den 27ste van elke maand wordt gestort, zodat na verwerking bij de banken het personeel toch tijdig aan hun verplichtingen kan voldoen.

Overige berichten