Tweede screening dispensatiebestand

GFC NIEUWSREDACTIE- Er komt een tweede screening van het huidig dispensatiebestand, die verband zal hebben met de meest recent afgevaardigde maatregelen.

Het Covid-19 coördinatieteam van het Korps Politie Suriname en leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) hebben tijdens een persconferentie de gemeenschap geïnformeerd over het nieuw digitale systeem dat door de politie gehanteerd zal worden als instrument bij controle tijdens de lockdown-uren.

Volgens de voorzitter van de Covid-19 commissie van het KPS, commissaris Henry Seedorf, heeft men misbruik gemaakt van de dispensatiebrieven die eerder werden verstrekt.

Hierdoor is een overstap gemaakt naar het digitale controlesysteem waarbij met de gegevens (naam of identiteitsnummer) kan worden nagegaan als aan iemand dispensatie is verleend.

Tot nog toe hebben meer dan veertigduizend personen zich digitaal opgegeven voor het verkrijgen van dispensatie tijdens de lockdown.

De personen wiens dispensatie zijn gehonoreerd, krijgen online de bevestiging dat hun aanvraag is goedgekeurd.

Commissaris Seedorf gaf verder aan dat de verwerking van de aanvragen nog steeds plaatsvindt en dat het proces nieuw is.

Er komt een tweede screening van het huidig bestand, die verband zal hebben met de meest recent afgevaardigde maatregelen.

De verleende dispensatie houdt in dat men toestemming krijgt om naar het werk te gaan en visa versa.

Het KPS zal aan de hand van de doorgegeven routes werken met zones. Daarbij is de bewegingsvrijheid van personen deels beperkt.

Indien de aanvrager zich zonder valide reden buiten de aangegeven zone bevindt, zal deze als lockdown-overtreder worden aangemerkt.