Tweede maal uitreiking Golden Gavel Awards

Carla Bakboord en Asha Mungra ontvingen vrijdag de Golden Gavel Award.

De awards werden uitgereikt door de Angelic del Castilho die werd bijgestaan door Ruth Wijdenbosch, de eerste Golden Gavel Award ontvanger, en ambassadeur Karen Williams van de VS.

Stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen heeft voor de tweede keer de Golden Gavel Awards uitgereikt. De stichting stelt zich o.a. ten doel de ontwikkeling van Suriname te bevorderen middels het stimuleren van politieke participatie van vrouwen. Hierbij is van belang dat vrouwen geïnspireerd raken door getoond leiderschap van vrouwen.

De uitreiking van de Golden Gavel Award is een activiteit die past binnen het inspirerend karakter van de stichting.

Voor deze award kunnen in aanmerking komen vrouwen in de politiek of sociaal-maatschappelijk leiderschapsposities hebben ingenomen in onderwerpen/issues die van groot belang zijn voor de verdere (politieke) ontwikkeling van de vrouw in Suriname in het bijzonder en Suriname in het algemeen.

Het doel van awarduitreiking is het verhogen/aanwakkeren van de passie van vrouwen om te participeren in het politiek veld, het verhogen van de realisatie van vrouwen hun actieve rol in (politieke) besluitvorming en het ontwikkelen van de vaardigheden om een leidende rol te hebben in de gemeenschap, maar vooral de politieke gemeenschap. Dit middels het delen van de mijlpalen van vrouwen in leiderschapsposities met de gemeenschap.

Centraal staat dat de vrouwen die in aanmerking komen voor deze award inhoud hebben gegeven aan het thema van: “Inspirerend, Baanbrekend, Vooruitziend!”.

Uit de gepresenteerde levensloop van de beide award ontvangers bleek dat beide vrouwen zich leiders hebben getoond op het vlak van bestrijding van geweld, m.n. geweld tegen vrouwen.

In haar inleiding gaf del Castilho aan dat ook in de politiek er geweld is tegen vrouwen. Dit jaar is dit het basisthema van de stichting. Deze vorm van geweld kan verschillende vormen aannemen. Het kan fysiek, seksueel of psychologisch van aard zijn. Het richt zich op vrouwen omdat zij vrouw zijn.

Geweld tegen vrouwen in politiek is behalve een mensenrechtenschending ook een schending van vrouwen hun politieke rechten. De voorzitter verwees hierbij o.a. naar de VN-verklaring aangaande geweld tegen vrouwen van 1993.

Geweld tegen vrouwen in de politiek is nauw verbonden met geweld tegen vrouwen in het algemeen. Het is dus van belang dit geweld dat aan de basis ligt, effectief uit te bannen. Voor vrouwen in de politiek is dit een partijpolitieke grens overschrijdende opdracht.

Vrouwen die voorop lopen in de strijd tegen geweld tegen vrouwen verdienen de ondersteuning van elke politicus, maar in het bijzonder van alle vrouwen in de actieve politiek.

De voorzitter gaf aan dat de stichting heel erg heeft uitgekeken naar deze awarduitreiking en dat het gezegde: ‘ik heb nooit van succes gedroomd, ik heb er alleen voor gewerkt,’ van toepassing is op beide ontvangers. Zij zijn voortreffelijke rolmodellen van leiderschap dat zich ten doel stelt de gemeenschap te dienen.

De avond werd opgeluisterd met een ode aan de award ontvangers in een speciaal lied gezongen door Ashna Changoer.

In hun dankwoord gaven Bakboord en Mungra blijk van bijzondere erkentelijkheid dat zij in aanmerking hadden mogen komen voor deze award. Beide gaven als boodschap naar elke burger die droomt van verandering om daar actief inhoud aan te geven en niet op te geven. De kunst is om nadat je gevallen bent, weer op te staan.

De volgende Golden Gavel Awards zijn gepland voor 2020.

Angelic del Castilho
Stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen

Overige berichten