fbpx

Tweede internationale conferentie over sikkelcelaandoeningen in Cayenne

In Cayenne, Frans-Guyana, werd de tweede internationale conferentie over sikkelcelaandoeningen gehouden.

Deze vergadering die werd gehouden van 23 tot en met 25 oktober, werd georganiseerd door de vereniging DrépaGuyane en la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG).

De participerende landen waren naast Frankrijk en de overzeese gebieden in het Caraïbisch gebied, Guyana, Brazilië, Suriname en Venezuela.

Het doel van de conferentie was om met artsen, professionals, patiënten en belanghebbenden uit deze gebieden verschillende aspecten aangaande sikkelcelziekte aan de orde te brengen middels presentaties van professionals in hun desbetreffende veld en de participanten de gelegenheid te bieden om gezamenlijk na te denken over de aanpak van sikkelcelaandoeningen en bijkomende volksgezondheidsvraagstukken.

Het uiteindelijke doel is om ondanks de grote uitdagingen met betrekking tot de ziekte last, een betere samenwerking in het Guyana-schild tot stand te brengen. Verder draagt de toegenomen mobilitieit van zowel patienten als professionals in dit gebied ook bij aan de meerwaarde van deze samenwerking.

Een aanzet is gedaan om te komen tot een “Intention of a framework convention of collaboration in public health concerning sickle cell network care in the Guayanes plateau”. Suriname heeft zich ook hieraan gecommitteerd.

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloed ziekte. Door stress omstandigheden krijgen de rode bloedcellen de karakteristieke sikkel vorm. Hierdoor treden er verstoppingen van kleine bloedvaten op en een snellere afbraak van deze cellen.

Hierdoor ontstaan er klachten zoals pijn, geelzucht, vermoeidheid en bloedarmoede. Door ontstekingen, weinig drinken en veel inspanning kunnen de klachten heel erg worden (sikkelcelcrisis).

BEKIJK OOK
Geweldsspiraal in Suriname baart grote zorgen, politie lijkt machteloos

De klachten treden aanvalsgewijs op en kunnen resultaten in meerdere ziekenhuisopnamen. De behandeling bestaat onder andere uit rehydratie, antibiotica (om ontstekingen te voorkomen) en pijnstillers en indien nodig het toedienen van bloedproducten.

Kennis en bewustwording over de ziekte in de samenleving blijft essentieel omdat hiermee ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. Voorts kan met de tijdige start van hydroxyureum een goede afname van pijnaanvallen en ziekenhuisopnamen bewerkstelligd worden.

Tijdens deze conferentie heeft de patiëntenvereniging van Suriname ook de nodige aandacht gevraagd voor stigma en discriminatie van sikkel cel patiënten.

Aandacht voor het sociaal welzijn is immers een belangrijke parameter voor de kwaliteit van leven voor deze doelgroep. De hoop vanuit deze doelgroep is dat bij initiatieven rondom genezing van de sikkelcelziekte Suriname samen kan optrekken met de landen in de regio

Het ministerie van Volksgezondheid erkent het belang van tijdige detectie en behandeling van deze aandoening en zal erop toezien dat de nodige medicatie goed beschikbaar is, ook in het binnenland en dit, zonder drempels voor de patiënt.

Introductie van het screenen van zuigelingen kan ervoor zorgen dat patiënten tijdig gesignaleerd worden en daardoor direct de juiste en nodige zorg aangeboden krijgen.

Verder is verruiming van vaccinaties vanuit het NIP met het pneumococcen vaccin noodzakelijk in het kader van infectiepreventie bij deze gevoelige populatie. Om deze zaken te realiseren zal er op korte termijn een speciale werkgroep op het Ministerie worden geïnstalleerd.