Tweede Consultatieronde Suriname en VS over Landelijk Implementatie Programma 2019-2020

GFC NIEUWS- Op 3 maart zijn de Surinaamse Overheid en vertegenwoordigers van het Verenigde Naties (VN) systeem bijeengekomen voor de tweede consultatieronde om te delibereren over de implementatie van het programma van samenwerking, welke is vervat in het Country Implementation Plan (CIP) 2019-2020.
De consultatieronde werd voorgezeten door ambassadeur Luziano Truideman, directeur van Buitenlandse Zaken, en Marina Walter, resident coördinator van de UN Directeur Reynold Simons van het Plan Bureau was instrumenteel bij de consultatieronde.
Binnen het kader van de United Nations Multi-Country Sustainable Development Framework 2017-2021 (UNMSDF) is voornoemd CIP 2019-2020 ondertekend op 28 augustus 2019.
Bij de ondertekening stonden er 35 extra project ideeën op de lijst, waarover er tijdens deze consultatieronde besprekingen zijn gevoerd aangaande financieringsmogelijkheden van de VN en het uitvoeringstraject van de projecten door de betreffende Ministeries.
Deze consultatie vergadering had ook ten doel te bewerkstelligen dat de implementatie en monitoring van het CIP op een integrale en coherente wijze plaatsvindt. De ministeries zijn aangemoedigd om hun project uitwerking en implementatie een vlot verloop te doen hebben.
Er is eveneens afgesproken dat er een aanvang zal worden gemaakt met de voorbereidingen voor het volgend cyclus van het CIP 2021-2022 alsook de volgende cyclus van het UNMSDF 2022-2026.
Voorts is er een presentatie geweest van het stappenplan inzake de Vrijwillige Nationale Rapportage van Suriname over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 (SDG 2030 Agenda). Het ligt in de bedoeling dat Suriname haar SDG rapportage in juli 2021 presenteert tijdens de “High Level Political Forum (HLPF)” op het VN Hoofdkwartier.

Overige berichten