Tweede briefing voor diplomaten in Suriname over Covid-19 maatregelen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de hoofden van diplomatieke missies en internationale organisaties in Suriname tijdens een tweede videoconferentie geïnformeerd over de maatregelen van de regering van de Republiek Suriname in verband met het voorkomen van de verspreiding van het Covid-19.
Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, heeft het belang benadrukt van solidariteit en samenwerking in de wereldwijde strijd tegen Covid-19, in het bijzonder de samenwerking tussen bilaterale partners en de grens- en buurlanden.
In dat kader heeft de bewindsvrouw waardering en dank uitgesproken namens de regering van de Republiek Suriname voor zowel de reeds ontvangen als toegezegde technische assistentie inzake medische attributen en medisch personeel van bevriende naties, waaronder Cuba en de Volksrepubliek China, alsook Regionale en Internationale Organisaties, waaronder PAHO/WHO, UNICEF en de UNDP.
Ook met de grens- en buurlanden, te weten Guyana, Frankrijk en Brazilië worden de bilaterale en technische coöperatie in dit kader geïntensiveerd.
De directeur Nationale Veiligheid, Luitenant-Kolonel Danielle Veira, heeft de vertegenwoordigers eveneens geïnformeerd over de implementatie van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 en benadrukte het belang van informatie-uitwisseling ter voorkoming van een spreiding via het binnenland en het strenger bewaken van de grenzen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in dit kader in voorbereiding een vergadering, welke volgende week met vertegenwoordigers van de grens-en buurlanden zal worden belegd.

Overige berichten