Tweedaagse training trauma en herkenning voor opvoeders en hulpverleners

Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) en stichting Matoekoe de tweedaagse training “Trauma en herkenning” georganiseerd.

Opvoeders en hulpverleners waren kosteloos in de gelegenheid gesteld om hun kennis te verrijken.

Traumatisering bij kwetsbare personen zoals kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking, komt volgens trainer en Gezondheidszorgpsycholoog Barbara van Blanken vaak voor. Hier moet door opvoeders en hulpverleners op een speciale manier naar worden gekeken.

Door het verzorgen van de cursus tracht het ministerie samen met haar partners de capaciteit van diverse maatschappelijke diensten te versterken, om zodoende bij te dragen aan het terugdringen van sociaal maatschappelijke problemen.

Tijdens de training hebben de cursisten theoretische kennis op het gebied van trauma en herkenning opgedaan. Vanuit de benadering van Arianne Struik, genaamd “Slapende honden? Wakker maken!”, zijn methodieken aangeleerd om trauma’s bij personen te herkennen.

Als leermoment wordt aangegrepen, de praktische oplossing van problemen. Deze vloeien voort uit diverse casussen die door de cursisten zelf zijn aangedragen.

De aangeboden training door het in Nederland gevestigde Centrum Verstandelijke Beperkingen Psychiatrie, is het resultaat van de jarenlange samenwerking tussen Stichting Matoekoe en het Onder Directoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk (OD-KMW) van het ministerie van Sociale Zaken.

Na Paramaribo zal ook in het district Nickerie de training worden verzorgd.

Overige berichten