fbpx

Twee Surinaamse vrouwen in internationale organisatie geweld tegen vrouwen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een periode van 3 jaren Rinette Djokarto en Evelien Emanuels – Ramdhan benoemd tot respectievelijk ‘Principal en Alternate Expert’ ten behoeve van de ‘Follow – up Mechanism to the Belem Do Para Convention’(MESECVI).

De MESECVI is een orgaan dat in het leven is geroepen om de implementatie van het Belem do Para Verdrag (Inter – Amerikaans Verdrag inzake de Preventie, Bestraffing, en Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen) door partijstaten te monitoren.

De MESECVI bestaat uit 2 organen: a. de Conference of State Parties dat een politiek orgaan is bestaande uit vertegenwoordigers van de staten partij bij het verdrag en b. de Committee of Experts (CEVI) dat een technisch orgaan is en dat bestaat uit specialisten deskundig op het gebied van geweld tegen vrouwen. De eerder genoemde experts maken deel uit van het technisch orgaan.

Het ministerie van Biza meldt dat de expert onafhankelijk, zelfstandig en op persoonlijke titel dient te functioneren, zoals aangegeven in de Rules of Procedures van MESECVI. De hoofdtaak van een expert is het mede technisch analyseren van de implementatie van het Belem do Para Verdrag door staten partij bij het verdrag. Essentieel hierbij is dat de Expert niet deelneemt aan de evaluatie van de implementatie van het land dat haar heeft voorgedragen. De Staat Suriname m.n. het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal de logistieke ondersteuning verlenen, zodat de Expert de taken en verantwoordelijkheden adequaat kan uitvoeren.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken m.n. het Nationaal Bureau Genderbeleid feliciteert de eerdergenoemde experts met de benoeming en wenst hen heel veel succes toe.

Naar meer berichten...