Twee politieambtenaren ingesloten

De afdeling Onderzoek Personeelszaken (O.P.Z.) heeft op woensdag 23 september de 30-jarige S.I. en M.B. (46) aangehouden en in verzekering gesteld.

S.I. wordt verdacht van medeplichtigheid aan verduistering in dienstverband in het district Nickerie. De verdachte was op 29 augustus reeds door de leiding van het Korps Politie Suriname buitenfunctie gesteld. Op 12 september is ook een hoofdinspecteur in deze zaak aangehouden.

De agent van politie M.B. die te werk was gesteld op de afdeling Technisch Beheer wordt ervan verdacht op grote schaal brandstof van het Korps Politie Suriname in samenwerking met anderen te hebben verduisterd. Het gaat om grote hoeveelheden brandstof die voor de politie bestemd waren.

In deze zaak is ook de ondernemer T.K. door de politie in verzekering gesteld. Deze zaak kwam aan het rollen toen in opdracht van de korpsleiding- na ontvangen informatie – een onderzoek werd ingesteld door de dienstleiding.

Uit uitgevoerde analyses bleek dat reeds enige tijd meer brandstof werd besteld dan het gemeten verbruik van de politie. Verdere uitwerking van de informatie bracht de onderzoekers op het spoor van de aangehouden verdachten.

Overige berichten