fbpx

Tweede brief CHS aan PL: Beschouw vorige als niet verzonden

De politieke organisatie Pertjajah Luhur(PL) heeft vandaag wederom een schrijven ontvangen van het Centraal Hoofdstembureau(CHS) onder voorzitterschap van Eugene Merkus.

Dit deelde de partij vandaag mee aan president Desi Bouterse in een brief.

Hieronder de brief van PL:

De president van de Republiek Suriname
Zijne excellentie de heer D.D. Bouterse
Kabinet van de president
Kleine Combeweg 2-4
Paramaribo

Inzake het schrijven van de Voorzitter van het
Centraal Hoofdstembureau (CHS)

Excellentie,

De politieke organisatie Pertjajah Luhur (PL) heeft twee van haar volksvertegenwoordigers teruggeroepen op grond van artikel 3 lid 1c en volgens de procedure van artikel 4 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers (SB 2005 no. 15). De PL heeft daarbij, overeenkomstig artikel 4 lid 4, de betrokken instituten op de hoogte gesteld van deze terugroeping.

Volgens artikel 5 uit de voornoemde wet moet met name het CHS binnen 14 dagen bijeen komen om te voorzien in de vacature van het betreffende volksvertegenwoordigende orgaan. De bevindingen en kennisgevingen hiervan worden bekendgemaakt door de voorzitter van deze instantie.

Binnen 14 dagen heeft de PL inderdaad een schrijven ontvangen. Met grote verbazing en verontwaardiging heeft zij echter een “rechterlijk” besluit gekregen van dit instituut waarin het volgende staat aangegeven. Het CHS stelt, dat na toetsing de terugroeping van de PL volksvertegenwoordigers niet voldoet aan de wettelijke bepalingen die de grondslag zijn voor het terugroepen.

Vandaag, maandag 27 juli 2015 heeft de partij wederom een schrijven ontvangen van het CHS met de notitie het vorig schrijven als niet te zijn verzonden te beschouwen.

De PL is zeer verontrust over de strekking van het schrijven van het CHS. Een uitvoerend orgaan met bepaalde taakstellingen specifiek voor de verkiezingen ( Hoofdstuk VII tot en met XIII van de Kiesregeling) oefent bevoegdheden uit die geen wettelijke grondslag hebben. Dit getuigt van onbekwaamheid en onbekendheid met de wettelijke bepalingen van de Kiesregeling.

Op grond hiervan doet de PL een dringend verzoek de voorzitter van dit instituut te ontslaan op grond van artikel 29 lid 6 van de Kiesregeling met een precieze verwijzing naar artikel 1 lid 6b punt 3.

Hopende op de inwilliging van het bovenstaande verzoek, verblijven wij

Het Hoofdbestuur van de PL,
Voorzitter Secretaris
S.P. Somohardjo R. Soentik

Naar meer berichten...