fbpx

Twee bevestigde Covid-19-gevallen ondanks extra maatregelen Rosebel

GFC NIEUWS- Ondanks extra veiligheidsmaatregelen heeft Rosebel 2 bevestigde gevallen. De positief geteste werknemers hadden geen symptomen bij aankomst, meldt het bedrijf.

“Binnen Rosebel Gold Mines is de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en de gemeenschappen waarin we werken uiterst belangrijk, vooral in de context van deze wereldwijde Covid-19-pandemie. Wij begrijpen dat de onzekerheid rond het coronavirus voor velen zeer moeilijk is om mee om te gaan. Het is daarom van eminent belang om alle veiligheidsmaatregelen op te volgen en onze medewerking te verlenen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen,” voert de leidingv van het bedrijf aan.

Vanaf de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft Rosebel uitzonderlijke preventieve maatregelen getroffen om werknemers en contractors tegen het virus te beschermen.

Het bedrijf heeft sinds maart 2020 verschillende preventieve maatregelen geïmplementeerd om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, onder andere:

o Een Covid-19 Preparedness Managementteam opgericht voor dagelijkse coördinatie en implementatie van de COVID-19 maatregelen; o Maatregelen i.v.m. zelf-isolatie om onze medewerkers en de gemeenschap beter te beschermen;

o We hebben een protocol van essentiële diensten opgesteld en niet-essentiële medewerkers van huis uit laten werken. Deze protocollen zijn ook van toepassing op onze contractors;

o Rosebel beschikt over medische faciliteiten en gezondheidswerkers ter plaatse, die screenings en evaluaties uitvoeren en medewerkers in quarantaine plaatsen als en wanneer dat nodig is;

o Rosebel heeft strikte protocollen geïmplementeerd met betrekking tot social distancing om de blootstelling aan het COVID-19 virus te beperken, inclusief handhygiëne, veiligheidsschermen en het gebruik van extra bussen om meer ruimte te creëren tussen de werknemers. Er is ook een Covid-19 Field Squad op de Rosebel Mijn aanwezig om handhaving van de preventieve maatregelen aan te sturen bij de werknemers, zoals social distancing;

o Continue communicatie m.b.t. het creëren van bewustwording bij medewerkers en contractors;

o Alle niet-essentiële afdelingen zijn volledig gesloten, gebruik van lunch rooms beperkt evenals de sport- en recreatieruimtes;

o Er is een beperkte en gecontroleerde toegang tot alle Rosebel-faciliteiten;

o Er is een triage standard operating procedure ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij iedereen op basis van deze protocollen wordt gescreend voordat hij of zij de mijn en de kantoren betreedt;

o Werknemers op locatie worden voorzien van mond- en neusbedekking, terwijl niet-essentiële werknemers hun werk thuis voortzetten of thuis blijven met behoud van hun salaris.

OOK INTERESSANT
SCBA rekent op waardig en vredig verloop van protesten

Naast bovenstaande maatregelen worden nieuwe normen voor de toewijzing van kamers geïmplementeerd, waarbij gestreefd wordt naar 2 personen per kamer, 1 tijdens de nachtdienst en 1 tijdens de dagdienst. Deze maatregelen zijn besproken met de vakbond en zijn ook gecommuniceerd naar de werknemers op 11 juni.

Rosebel opereert al geruime tijd uitsluitend op essentiële diensten en het aantal medewerkers is sterk gereduceerd. In april werd aan de vakbond voorgesteld om tijdelijk een aangepast werkschema van 28 dagen en 14 verlofdagen in te voeren, dat helaas door de bond werd verworpen. Dit zou het personenverkeer van en naar de Rosebel Mine Site aanzienlijk hebben beperkt.

Ondanks deze maatregelen heeft Rosebel 2 bevestigde gevallen. De positief geteste werknemers hadden geen symptomen bij aankomst, wordt benadrukt. De huidige situatie legt de uitdagingen bloot die de asymptomatische besmettingsgevallen met zich meebrengen.

Onmiddellijk na de bevestiging van de positieve test werd in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, als deel van het Nationaal Covid-19 Managementteam, een lopend contact tracing onderzoek opgestart. Personen die in contact zijn gekomen met de besmette werknemer worden geïsoleerd in een aangewezen locatie in Paramaribo.

De werknemers, de vakbond en andere gezondheidsdiensten van de overheid en het Nationaal Covid-19 Managementteam zijn ook geïnformeerd over de situatie.

Rosebel benadrukt hierbij dat bij elke beslissing met betrekking tot positieve gevallen, verdachte gevallen en of contacttracering, de richtlijnen van het BOG worden opgevolgd. “Rosebel heeft geen mandaat om zelfstandig te beslissen hoe in deze gevallen te handelen. Wij volgen de regels van het Nationaal Covid-19 Managementteam zoals gecommuniceerd door BOG.”

De beslissing van de werknemers en de vakbond bij Rosebel, RGWO, om het werk neer te leggen zal afgehandeld worden volgens de bestaande protocollen en de geldende CAO.

Het Managementteam van Rosebel zal overleg met de vakbond, de werknemers, de gemeenschappen en de samenwerking met de relevante overheidsinstanties voortzetten, om de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers en andere betrokkenen te kunnen blijven garanderen.