Tussentijdse evaluatie operatie ‘Drin dresi wakti siki’

GFC NIEUWS- Het verloop van de landelijke operatie ‘Drin dresi wakti siki’, die op 30 april is ingegaan, is woensdag besproken met de districtscommissarissen.
Tijdens deze tussentijdse evaluatie is naar voren gekomen wat goed is gegaan alsook uitdagingen waaraan aandacht moet worden besteed om het geheel een vlot verloop te laten hebben.
De operatie ‘Drin dresi wakti siki’ heeft als doel om COVID-19 buiten de grenzen van Suriname te houden. Het betreft een civiel-militaire operatie, ter ondersteuning van de Medische Zending en met betrokkenheid van het traditioneel gezag. Ook de kustwacht is betrokken bij deze operatie.
President Desi Bouterse heeft op 29 april op advies van het COVID-19 managementteam een total lockdown voor de grenzen en grensrivieren aangekondigd. Dit, na vaststelling van COVID-19 besmettingen nabij de oostgrens van het land. De operatie duurt tot en met 10 mei.
Aan de hand van het verloop en het advies van de gezondheids- en veiligheidsdeskundigen zal worden besloten als de operatie wordt voortgezet of niet.

Overige berichten