Turkse Handelsdelegatie heeft belangstelling voor woningbouw

GFC NIEUWS- De Turkse Handelsdelegatie, die momenteel in Suriname vertoeft, heeft ook interesse getoond in het woningbouwbeleid van de regering.
Zo zijn er bezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met minister André Misiekaba, van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Surinaamse Postspaarbank, de Finabank en de Hakrinbank. Dit in het kader van kennismaking en het bespreken van verschillende financieringsmodellen.
Ook is er een ontmoeting geweest met het bestuur van City of Para, waarbij interesse is getoond voor dit woningbouwproject.
Na intensieve onderhandelingen is door beide partijen een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Daarin is de wens te kennen gegeven, door de Turkse huizenfabrikant NURIS, voor de bouw van 100 woningen.
De financiering hiervan wordt gedaan door een Turkse bank in samenwerking met lokale banken. Samenwerken met de overheid, voor de bouw van meerdere woningen, staat ook hoog op hun agenda.