fbpx

Tsang wil Covid-19-data en statistieken van Volksgezondheid

GFC NIEUWS- In een brief aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, dringt het NDP-assembleelid Stephen Tsang erop aan om de Covid-19-data en statistieken ter beschikking te stellen.
Ondanks de minister had beloofd dat er dagelijks een situatierapport zou worden gepubliceerd, blijven die uit.
Hieronder de brief aan de minister
Geachte minister,
Naar aanleiding van het meermalig verzoek van diverse leden van de Nationale Assemblee, om meer Covid-19-data en statistieken te ontvangen van de regering, heeft de president zelf in de vergadering met de parlementaire crisis commissie d.d. 29 augustus 2020, de opdracht gegeven om alle gevraagde data zo spoedig mogelijk op te sturen naar het parlement. Helaas tot nog toe, zonder resultaat.
Zoals door u aangegeven op de vergadering van de Parlementair Covid-19 Crisis Commissie d.d. 6-9-2020, doe ik u voor de vijfde maal officieel het verzoek toekomen, ditmaal schriftelijk, om de Covid-19-data en statistieken toegestuurd te krijgen.
Ter verduidelijking, het betreft statistieken en informatie met betrekking tot:
1. het aantal getesten per dag per district;
2. het aantal positieve cases per dag per district;
3. het aantal genezen per dag per district;
4. het aantal LTFU (lost to follow up) per dag per district;
5. het aantal in ICU per dag, district;
6. het aantal IC plekken per dag;
7. het aantal in Medium Care per dag per district;
8. het aantal Medium Care plekken per dag;
9. het aantal doden per dag, gecategoriseerd naar leeftijd, geslacht, etniciteit, district en onderliggende ziektes;
10. de R-waarde per dag;
11. de protocollen per sector;
12. de criteria van het ontslagbeleid;
13. de criteria van het opnamebeleid;
14. de kosten per persoon per ziekenhuis, bij KKF en andere opvangcentra op dagbasis;
15. de bestedingen voor materieel;
16. de beschikbare testmateriaal op dit moment;
Graag zou ik de bovengenoemde statistieken vanaf 13 maart 2020 willen hebben.
Het gaat erom dat de situatie rapporten op de covid-19.sr website niet voldoende gedetailleerd blijken, en dat er tevens door meerdere individuen wordt aangegeven dat er sprake is van verschil tussen de data op de website en de data welke is gepresenteerd door de regering.
Zoals dr. Orie heeft aangegeven worden de statistieken dagelijks bijgehouden. Aangezien het een zaak van dringend nationaal belang is, wil ik vragen om in het vervolg, het gevraagde -dagelijks- middels email te doen toekomen aan het parlement. Communicatie en transparantie zijn nu eenmaal de sleutel om gezamenlijk de pandemie te bestrijden.
Tenslotte, enkele aanvullende vragen:
1. Van de mensen die genezen zijn, hoelang zijn ze gemiddeld ziek?
2. Hoelang is de gemiddelde incubatietijd in Suriname?
3. Is er een plan van aanpak? Zoja, kunnen we die krijgen?
Rekenend op uw welwillende medewerking, verblijf ik.
Met vriendelijke groet,
ir.S.Tsang
Lid van de Nationale Assemblee
Lid van de Covid-19 Parlementaire Crisis Commissie

BEKIJK OOK
Inheemse historie mag niet ontbreken bij Suriname Museum