fbpx

Tsang: ”beleid houdt benzineprijs beneden SRD7”

Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) maakt twee wekelijkse prognoses van pompprijzen op basis van de ingediende postings van de oliemaatschappijen.

De pompprijzen overschrijden de prijs van SRD 7,- per liter niet. Op het moment is er een lichte daling en de benzineprijs voor de komende periode ligt rond de SRD 6.75. Dit zei minister Stephen Tsang in De Nationale Assemblee.

Indien de brandstofprijs hoger wordt geprognosticeerd dan SRD 7,- per liter, wordt er beleid op losgelaten om de prijs beneden SRD 7,- per liter te houden, zodat deze betaalbaar blijft voor de samenleving.

“De brandstofprijzen in Suriname zijn laag, in vergelijking met die worden gehanteerd in de regio. In de regio is de brandstofprijs rond de 1,- USD of hoger. Als Suriname de prijzen in de regio hanteerde, zouden wij nu rond de SRD 7,50 of SRD 8,- moeten zitten. Wij zitten nog ruim onder dit bedrag, momenteel lager dan SRD 6,80, door ingrijpen van de overheid. De lage prijs voor onze benzine zorgt er wel voor dat we te maken hebben met smokkel van benzine en diesel naar de buurlanden. Maar dat is een ander issue die zal worden aangepakt”, zei Tsang.

BEKIJK OOK
Twee jeugdige ontvluchte arrestanten weer in de kraag gevat, verdachten die onderdak aanboden aangehouden

Het ministerie van HI&T volgt nauwlettend de ontwikkelingen van de olieprijzen op de wereldmarkt en maakt steeds om de twee weken haar prognoses om na te gaan welke richting de pompprijzen opgaan.

De pompprijzen worden gehouden op het niveau SRD 6,99 per liter, hetgeen inhoudt dat elke cent die boven dit niveau gaat, uit de government take wordt gehaald. Het ministerie monitort de bewegingen op de markt en grijpt in, na gedegen evaluatie van de 2-wekelijkse postings en na afstemming met het ministerie van Financien.

Op deze manier wordt op verantwoorde wijze de grote schommelingen in de brandstofprijs opgevangen, zodat de rust in de economie behouden blijft. ”U heeft ongetwijfeld kunnen zien dat de benzineprijs geruime tijd, sedert 2018 vaker op SRD 6.99 per liter heeft gestaan. Dat komt doordat de overheid heeft ingeleverd in de government take om de benzine betaalbaar te houden voor de burgers,” aldus minister Tsang.