fbpx

Trilaterale samenwerking voor voedselveiligheid

In de grote vergaderzaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft de ondertekening van het trilaterale project tussen Suriname, Brazilië en Chili donderdag plaatsgevonden. Dit trilateraal project heeft betrekking op het aspect voedselveiligheid.

Tijdens de ondertekening was Suriname vertegenwoordigd door minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en minister Yldiz Pollack-Beighle van BuZa. Brazilië was vertegenwoordigd door de kersverse residerende ambassadeur van Brazilië, Laudemar Aguiar.

De toenemende globalisering van de productie van, en de handel in, planten en plantaardige producten en het wereldwijde toerisme resulteert in een sterke toename van het risico van de introductie en verspreiding van plantenziekten en -plagen.

Schadelijke organismen kunnen ernstige economische en ecologische effecten hebben als die zich vestigen in een nieuwe omgeving. Het is dus van eminent belang om de juiste controle-, onderzoekswerkzaamheden en aanpak (bij constatering van schadelijke organismen) te kunnen doen met betrekking tot voedselveiligheid.

In dit kader wordt de agrarische gezondheid en voedselveiligheidssysteem versterkt middels dit project. De lokale bevolking zal worden voorzien van gezonde voeding en met betrekking tot het exportgebeuren zal Suriname gemakkelijk aan de gestelde fytosanitaire vereisten van het importerend land kunnen voldoen.

OOK INTERESSANT
President Santokhi: De strategie van de regering zal heel anders zijn

Zowel Chili als Brazilië bezitten over de technische capaciteiten met betrekking tot voedselveiligheid en deze kennis zullen zij aan Suriname overdragen. Er zal onder andere worden gewerkt aan de versterking van de technische capaciteiten van de inspectie diensten van het ministerie van LVV met name de inspectie, monitoring en bemonstering, het opzetten van een geïntegreerd nationale systeem voor voedselveiligheid en -kwaliteit, en het opstellen van strategie voor risicocommunicatie en management.

Ambassadeur Aguiar geeft aan dat Brazilië de samenwerking met haar Zuid-Amerikaanse landgenoot, Suriname, wilt intensiveren. Tussen de twee landen zijn er projecten lopen op het gebied van educatie, gezondheid, justitie, defensie en de agrarische sector.

Momenteel zijn er twee agrarische projecten tussen Suriname en Brazilië gaande met name:
1. Kwaliteits- en opbrengst verbetering van de hooglandrijst in het binnenland en 2. Het opzetten van een survey, controle- en monitoringsprogramma voor Carambola fruitvlieg.(GFC)