fbpx

Transportsector vrijgesteld van voertuigenbelasting op aanhangers

De regering heeft toegezegd aan de Coöperatieve Federatie Weg- en Spoortransport (COFWES) om de rij- en voertuigenbelasting niet van toepassing te laten zijn op aanhangwagens categorie G.

Hieronder vallen aanhangtoestellen zoals diepladers, opleggers, keeperbacks, houttrailers en meer.

De hoofdreden voor de regering is dat het hoofdvoertuig reeds de rij- en voertuigenbelasting betaalt en het bovendien niet om een plezier aanhangvoertuig gaat. De sector is wezenlijk van belang voor de economie en draagt bij aan werkgelegenheid en export.

Het ministerie van Financiën ziet hiermee ook dat eventuele meerkosten niet worden afgewenteld op de consument.

Het is internationaal gangbaar dat een dergelijke vrijstelling wordt gegeven. Voor Suriname zal de maatregel de concurrentie in de transport sector in relatie tot het IRSA verdrag, waartoe wij aantraden naast Venezuela, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië, nivelleren.

BEKIJK OOK
Mogelijk compensatie voor boeren getroffen door rattenplaag

Ook dit stimuleert nationale productie, aangezien niet perse wordt omgebogen naar lagere-kosten landen.

Met de COFWES zijn afspraken gemaakt over de bestemming van wegen en bruggen, onderhoud en opheffen van infrastructurele onvolkomenheden wat essentieel is voor de sector om de productiecapaciteit te kunnen opvoeren. Zodoende komen er meer inzichten in de aspecten van hun opereren en de bijdrage die geleverd kan worden aan economische diversificatie.

Het overleg met de sector zal worden voortgezet.