Transparantie en efficiëntie sleutelwoorden bij duurzaam bosbeheer

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) onderneemt stappen om te komen tot duurzaam bosbeheer. Daarom werd de workshop Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS) gehouden. Dit systeem wordt opgezet als onderdeel van het Nationaal Bosmonitoringsysteem (NFMS) dat gecoördineerd wordt door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

Dit systeem zal het huidige Log Tracking systeem (LogPro) vervangen. Naast het verbeteren van de efficiëntie van het huidige systeem en verhogen van de transparantie is het op te zetten nieuw systeem een instrument om de actoren te stimuleren om aan duurzaam bosbeheer te (blijven) doen.

Waarnemend directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) Jerry A-Kum zei bij de opening van de workshop dat samenwerking met alle relevante stakeholders van groot belang is. Het beleid van het ministerie met betrekking tot de bosbouwsector is onder andere het duurzaam beheren van de bossen, het diversificeren van de sector, het stimuleren van de lokale verwerking van hout en andere bosproducten en het stimuleren van eindproducten en halffabricaten.

SFISS sluit aan op de moderne vereisten van log tracking. Dit heeft vele voordelen zoals het bevorderen van transparantie. A-Kum hoopt dat de weg die gezamenlijk is ingezet om structureel met elkaar te overleggen om het SIFSS-project te realiseren, succesvol wordt afgerond.

Rene Soemopawiro, directeur Onderzoek en Planning van SBB zegt dat Suriname moet weten wat er in de bosbouwsector gebeurd. het moet bekend zijn hoeveel en waar het hout gekapt wordt. Van belang is het ook of het legaal of illegaal is. Om dit te weten is er een systeem nodig. SFISS zal daartoe bijdragen.

Een ander groot voordeel van het nieuwe systeem is om de illegaliteit in te dammen. De bedrijven die reeds een goede job doen, worden gestimuleerd om hun werk nog beter te doen. Het nieuw systeem zorgt er ook voor dat er geen ongeplande houtkap plaatsvindt en de dienstverlening wordt verbeterd.

De bosbouwsector draagt voor tientallen miljoenen SRD’s jaarlijks bij aan de Surinaamse economie. Ruim 5.500 personen verdienen hun brood in de sector. De bossen zijn natuurlijke hernieuwbare hulpbronnen en het is de taak van de overheid om er duurzaam mee om te gaan. Het streven volgens Soemopawiro is om eind 2018 met de eerste versie van het systeem te komen waarna het op termijn wordt verbeterd.(GFC)