fbpx

Transformatie BBS geniet topprioriteit

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol) heeft donderdag kennisgemaakt met de leiding, staf en personeel van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS). Bij die gelegenheid heeft de minister aangegeven dat de reorganisatie van de BBS prioriteit geniet. De dienst bevindt zich in een transformatiefase, waarbij gestreefd wordt naar een moderne beveiligingsorganisatie voor de overheid.

Op weg naar dat streven wordt momenteel samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de organisatiestructuur en de herwaardering van het personeel. “Ik ben als minister geconfronteerd met de recente ontwikkelingen met betrekking tot de dienstleiding van de BBS. Dit gebeuren heeft mijn aandacht en samen met de directie wordt gezocht naar een bevredigende oplossing”, hield Getrouw het personeel voor.

De bewindsman zegt zich sterk te maken om de verschillende knelpunten waarmee het personeel kampt op te lossen. Hij is zich ervan bewust dat met een goed en gemotiveerd personeel de gestelde doelen best gerealiseerd kunnen worden. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de vaststelling van de rechtspositie, loopbaanontwikkeling, taken- en rangen uitbreiding, effectuering van functies en het verzorgen van vervolg opleidingen.

Patrick Campagne, die momenteel waarneemt in de functie van Hoofd BBS, gaf de minister een terugblik in de geschiedenis en ontwikkelingen van de BBS sinds de oprichting in april 1970 tot op heden. Hij ging in op enkele knelpunten waarmee de dienst kampt. Het belangrijkste op dit moment is het tekort aan beveiligingsambtenaren.

Campagne gaf te kennen dat er reeds een proces van werving en selectie van nieuwe manschappen heeft plaatsgevonden. Er zijn thans 69 rekruten toegelaten tot de basisopleiding, die de mogelijkheid biedt opgeleid te worden tot beveiligingsambtenaar.

De BBS bestaat nu uit 245 geüniformeerden en 11 burgerpersoneel. Uitgaande van het aantal objecten en subjecten dat beveiligd moet worden, zijn volgens Campagne in totaal 536 beveiligingsambtenaren nodig.

Campagne zegt dat de BBS hoopt op een vruchtbare samenwerking met de minister en het uitgestippeld beleid zal volledig ondersteund worden door de dienst.(GFC)

Naar meer berichten...