Traject herwaardering functies bij OW ingezet

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) laat optekenen dat de werkgroep Personele Hervormingen van zijn ministerie momenteel bezig is met het inzetten van een traject betreffende het herwaarderen van functies op verschillende afdelingen.

Er bestond ook enorme ontevredenheid binnen de afdelingen en OW-medewerkers, vandaar dat er wordt getracht om de gelijkstelling terug te brengen. Deze zaken zullen individueel worden bekeken zegt de OW-minister.

De werkgroep is nu in een fase beland, waarbij nieuwe functies omschreven moeten worden op de nieuwe afdelingen die zijn ontstaan.

Deze werkgroep zal ook werken aan het verschil in het salaris tussen de verschillende hoofden. De verschillen zullen gelijkgesteld moeten worden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Muis knabbelt aan oog slapende vrouw

Functies waarvoor men niet graag solliciteert, onder andere medewerkers van vuilophaal, wachters, sluizen en gemalen zouden volgens minister Nurmohamed aantrekkelijker gemaakt moeten worden, zodat afdelingen effectiever kunnen functioneren.

De bewindsman is van mening de toelages af te schaffen, zodat het personeel beter gewaardeerd worden. Zo kan het zijn dat een veldwerker iets meer gaat verdienen of een speciale verzekering krijgt, vanwege het hogere risico van de werkzaamheden.

Alles zal individueel bekeken en naar behoren aangepast moeten worden. Met de werkgroep “Personele Hervormingen” wordt beoogt het beter functioneren van het ministerie van Openbare Werken.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten