Traject gestart om jeugdraadleden tot competente leiders te vormen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) en het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) in Suriname hebben een aanvang gemaakt met het traject van training, begeleiding en coaching van de jeugdraadsleden tot competente leiders.

In dit kader is er een trainingssessie gehouden in het weekend van vrijdag 28 en zaterdag 29 juli.

De jongeren hebben inzichten verkregen in vergaderingstechnieken en in communicatieve vaardigheden. Ze hebben middels praktijksituaties de kneepjes geleerd van effectief vergaderen, voor de vuistweg spreken, assertief communiceren, commitment verwerven, werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkelen. In het vervolg traject zijn er meer trainingen ingepland.

NJI-directeur Mitesh Bhaggoe wees de jeugdraadleden aan het begin van het trainingsweekend op het belang van de trainingen en begeleiding voor een volwaardige en effectieve jongerenparticipatie.

De trainingen moeten volgens hem de leden in staat stellen om commitment te verwerven bij alle jongeren in Suriname voor maatschappelijke onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van jongeren.

OOK INTERESSANT
Bij Jaarrede president veiligheidszone in directe omgeving DNA

Hij hield de raadsleden voor dat zij samen met jongeren van hun district gemeenschapsprojecten zullen moeten beginnen en uitvoeren in hun districten.

Hiervoor is volgens hem een jongerenfonds in het leven geroepen met de bedoeling financiële middelen te genereren ten behoeve van districtsprojecten gericht op jongeren.

Voor goedkeuring van financiële middelen uit het fonds zal volgens hem een overtuigend projectvoorstel moeten worden ingediend door de leden. Daarbij zal gekoppeld moeten zijn een minutieuze begroting.

Bhaggoe heeft de jongeren in zijn toespraak voorbereid op het Jongerencongres dat op zaterdag 12 augustus zal worden gehouden. Bij die gelegenheid zullen de jeugdraadsleden in de gelegenheid worden gesteld om samen met jongeren te brainstormen over belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op de doelgroep.

Het trainingsweekend was intensief, maar de jongeren waren aan het eind van de rit, laaiend enthousiast over de verkregen inzichten die volgens hen als handvat dienen om uit te groeien tot succesvolle leiders.

Aan het eind van de training mochten zij een certificaat in ontvangst nemen uit handen van de directeur van NJI en van de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe.

OOK INTERESSANT
5-6 gedetineerden, inclusief Moordverdachte, ontsnapten via doorgezaagde spijlen van toiletruimte Cellenhuis Nieuwe Haven

Bij deze gelegenheid heeft de directeur de hoop uitgesproken dat de trainingen zullen resulteren in een goed functionerende Jeugdraad voor de komende 3 jaren.

Deze trainingen moeten volgens haar de jongeren ook in staat stellen om op een volwaardige en effectieve wijze te participeren in maatschappelijke activiteiten in hun district.

Mangroe noemde als voorbeeld de stuurgroep Suïcide Preventie die in het district Nickerie is geïnstalleerd en waarbij de jeugdraadsleden van de districten Coronie en Nickerie zijn betrokken.

Ook in de overige districten zullen de jeugdraadsleden volgens haar worden betrokken om hun bijdrage te leveren aan ontwikkelingen en uitdagingen die van invloed kunnen zijn op jongeren in hun district.

Zowel zij als de directeur van NJI, was onder de indruk van de getoonde geestdrift waarmee de jeugdraadsleden hebben deelgenomen aan de training.