fbpx

Training voor gebruik registratieformulier huiselijk geweld

Het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft in samenwerking met de United Nations Population Fund (UNFPA), het Women’s Rights Center en de Nationale Raad Huiselijk Geweld, een standaard registratieformulier voor het Korps Politie Suriname (KPS) en andere instanties die gevallen van huiselijk geweld behandelen, ontwikkeld. Medewerkers van diverse afdelingen van het ministerie, KPS en de Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), zijn donderdag getraind in het invullen van dit formulier.

Op deze 1-daagse training, gehouden in de Ballroom van Lallarookh, kregen de deelnemers informatie over hoe het concept standaard registratieformulier in te vullen en het gebruik daarvan in de praktijk.

De registratie van gevallen van huiselijk geweld moet de toegang tot informatie van slachtoffers vergemakkelijken en de vervolging van daders verbeteren. De directeur van Justitie, Marianne Chin A Fat, gaf bij de opening van de training aan dat het gaat om een pilotfase en dat de invoering van het formulier deel uitmaakt van de uitvoering van artikel 19 van de wet Bestrijding Huiselijk Geweld. Deze wet is goedgekeurd en in werking getreden in 2009. Het concept registratieformulier is door Women’s Right Center samen met de betrokken actoren ontwikkeld.

Volgens Chin a Fat is er in de praktijk gemerkt dat niet alleen bij het KPS meldingen van huiselijk geweld binnenkomen, maar ook bij andere instanties. De directeur stelt dat in de huidige situatie elke instantie data op haar eigen manier registreert en verwerkt, waardoor er geen uniformiteit is en ook geen exact beeld gegeven kan worden over de omvang van huiselijk geweld. “Willen we de omvang van huiselijk geweld goed in kaart brengen en beter inzicht krijgen in de issues en problemen op het gebied van huiselijk geweld, zal dan niet alleen de opsporingsambtenaar, maar ook andere instanties die te maken hebben met huiselijk geweld geregistreerd moeten worden volgens dit systeem”, zegt Chin A Fat.

BEKIJK OOK
Wisselkoers 40 SRD voor 1 US$ op spotprent gaat viraal in Suriname

Carla Bakboord van het Women’s Rights Center zegt dat deze methode van dataverzameling de toegang tot juridische en sociale bescherming van slachtoffers zal vergemakkelijken. Daarnaast kan er ook beter beleid gemaakt worden met de verzamelde data. “Er worden twee indicatoren gebruikt bij dit registratiesysteem, waarbij de eerste inzicht verschaft in het profiel van de slachtoffers en daders en de tweede, de frequentie in de incidentie van huiselijk geweld bepaalt”, geeft Bakboord tot slot aan.(GFC)