fbpx

Training voedseldeskundigen Schoolvoedingsproject

GFC NIEUWS- Drie deskundigen uit Brazilië zijn op bezoek in Suriname om het proces en de kennis betreffende voedseldeskundigheid over te brengen aan een selecte dynamische groep van tien participanten.

Deze selecte groep is gevormd uit medewerkers van verschillende ministeries. De groep zal verder worden begeleid en ondersteund door een voedseldeskundige van Surinaamse bodem. Dit is tevens de tweede activiteit binnen het Pilot School Voedingsprogramma.

De training heeft als doel om het aspect betreffende de kwaliteit en kwantiteit van gezonde voeding in beeld te brengen.

Verder het samenstellen van menu’s die kunnen worden gebruikt op de vier geïdentificeerde scholen om de gezondheid van de leerlingen te waarborgen, door de gezonde voeding op maat aan te bieden.

Ook zal rekening worden gehouden met wat de kinderen gewend zijn te nuttigen in de thuisomgeving. Deze eetgewoontes zullen in een gezond jasje worden gegoten en gezorgd zal worden dat het toch lekker blijft.

Afgelopen week was er een korte kennismaking en briefing met de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur Lillian Ferrier, de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar, de deskundigen uit Brazilië en de tien participanten.

De ambassadeur gaf aan dat deze vorm van aanbieden van gezonde voeding op scholen, al 63 jaar lang door de Brazilianen wordt gedaan op alle niveaus binnen het Onderwijs.

Hij vertelt dat vanwege de sociale-, culturele-, gezondheids- en onderwijsaspecten van dit programma, het noodzakelijk is om met verschillende ministeries samen te werken. Deze integrale benadering is ook in Suriname toegepast.

Er bestaat namelijk een werkgroep uit leden van de ministeries van: Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Ook zegt hij dat het een uitdaging is om een mind-shift bij de mensen te creëren, om de meerwaarde van gezond eten in te zien.

BEKIJK OOK
Volksgezondheid wil met wijziging heffingen op tabaksproducten tabaksgebruik ontmoedigen

Minister Ferrier onderstreepte de grote uitdaging om de mind-shift te creëren bij de Surinaamse gemeenschap, namelijk de bewustwording dat gezonde voeding belangrijk is en dat men de voordelen hiervan zal ervaren, zoals betere schoolprestaties, zich beter kunnen concentreren en de fitte conditie van de leerlingen.

Na de kennismaking en korte briefing met de minister, heeft de groep de vier geïdentificeerde scholen in het pilotprogramma bezocht. Deze zijn: OS Sunnypoint 1 en 2, VOJ Koewarasan, OS Koewarasan 1 en 2 en Stichting Weid Mij Lammeren.

De training die de volgende vier dagen zal volgen is een belangrijk onderdeel, namelijk het zorgen voor gezond eten voor de leerlingen. Een van de aspecten van dit Schoolvoedingsproject is het betrekken van lokale boeren hierin, voor het leveren van verse producten op de scholen.

Met het oog hierop is ervoor gekozen om onder andere twee willekeurige lokale boeren te bezoeken, zodat er in deze fase alvast een beeld kan worden gevormd over hoe het er uitziet zal zien en in hoeverre het realiseerbaar zal zijn om in de dichtbije toekomst enkele lokale boeren in dit proces van gezonde voeding mee te nemen in een samenwerkingsverband.

Er zijn diverse voordelen aan dit pilotproject gekoppeld. Kinderen die gezond eten en de voeding op het juiste moment aangeboden krijgen, hebben onder andere betere schoolprestaties.

Verder krijgen we de leerkrachten, schoolleiders en ouders mee in deze gezonde levensstijl (mind shift) en krijgen de lokale boeren de mogelijkheid een extra afzetmarkt te creëren, met als gevolg een samenwerking met de gehele gemeenschap.