fbpx

Training Strafrecht in relatie tot forensische zorg voor Juspol-medewerkers

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft op initiatief van het onderdirectoraat Forensische Zorg de training Strafrecht in relatie tot de Forensische Zorg, verzorgd aan medewerkers van verschillende diensten binnen het ministerie.

De training past binnen de beleidsdoelen van JusPol om de capaciteit van de onder haar dienende personeelsleden te versterken.

Aan deze training die verspreid was over 5 dagen hebben 45 ambtenaren van het onderdirectoraat Forensische Zorg (FZ), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), Korps Politie Suriname(KPS), de afdeling Opa Doeli en het onderdirectoraat Vreemdelingen Zaken deelgenomen.

Deze diensten zijn belangrijke hulpverleners of actoren, die bij het uitoefenen van hun beroep te maken krijgen met het forensisch werkveld. Verder zijn er andere betrokkenen die indirect te maken hebben met delinquenten, slachtoffers of een netwerk met jeugdigen en volwassen arrestanten, veroordeelden, alsook vreemdelingen.

Het doel van de training is om de medewerkers meer kennis te laten opdoen van elkaars werkterrein; om ze rekening te laten houden met knelpunten die hen regarderen; om meer diepgang te verkrijgen in zaken zoals delicten, waarmee zij frequent te maken zullen krijgen in relatie tot de verschillende artikelen, genoemd in het wetboek van Strafrecht.

BEKIJK OOK
RBTP houdt verdachte dodelijke steekpartij Hogestraat aan

De groep is een actieve groep, gezien de vele vragen gesteld aan de trainer. Tijdens de training is naar voren gekomen dat de deelnemers gemotiveerd zijn om hun schouder onder het werk te zetten, met de intentie een optimale dienstverlening te bieden aan hun doelgroep zoals de gedetineerden, gaf de waarnemend onderdirecteur Forensische Maatschappelijke Zorg, Brigitte Bhugwandas te kennen.

De trainer was Soebhaas Punwasi, de gewezen procureur-generaal, thans lid bij het Hof van Justitie in Suriname.