fbpx

Training in macro-fiscale planning en projecties door CARTAC

Op aanvraag van het ministerie van Financiën heeft het Caribbean Technical Assistance Center (CARTAC) jonge economische medewerkers van haar economische en fiscale afdelingen getraind in de technieken van macro-fiscale en economische projecties. Hiermee is capaciteitsversterking gegeven aan het ministerie en het Bureau voor de Staatsschuld op het vlak van analyses over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

De trainer, Embert StJuste, is de macro-economische adviseur bij het CARTAC en een national van St. Lucia. Zijn ervaringen op het ministerie van Financiën van St. Lucia en op de Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) maakte dat hij zich goed kon inbeelden in de problematiek van Suriname.

De medewerkers hebben het als zeer nuttig ervaren om de eigen problematiek in een theoretisch kader te plaatsen en economische tools voor analyse beter onder de knie te kunnen krijgen.

OOK INTERESSANT
Gezamenlijke militaire jungletraining Suriname-Nederland van start

Aan het eind van zijn bezoek heeft StJuste een meeting gehad met de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. De minister sprak zijn erkentelijkheid uit over de rol van CARTAC in technische assistentie en training aan de Surinaamse instituten.

Ook de bijdrage van StJuste in deze fase van hervormingen op het ministerie en de nieuwe aanpak van fiscaal en financieel management is door de minister geprezen. Van de CARTAC-expert ontving het ministerie de toezegging voor verdere ondersteuning.