fbpx
Training in “GAPs for Greenhouse Vegetable Crops” beoogt spreiding van kennis

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de afgelopen dagen voorlichters getraind in het telen van gewassen in tuinbouwkassen. Zij moeten  op hun beurt de opgedane kennis overdragen aan landbouwers. Deze training is volgens minister Soeresh Algoe noodzakelijk geweest om zoveel mogelijk personen bekend te maken met het belang van tuinbouwkassen voor een duurzame ontwikkeling in de agrarische sector.

“Aan de voorlichters/ participanten die zijn  getraind wil ik meegeven: ‘Jullie hebben de tools gekregen en je inzichten verbreed, waardoor jullie nu beter en effectiever  het werk kunnen doen. De bedoeling is wel dat jullie na deze training de opgedane kennis moeten delen met je collega’s en de landbouwers’.”

De bewindsman merkte bij de afsluiting van de training op dat het ministerie een leidende rol heeft in het verder ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen van nieuwe landbouwtechnieken. Zij is op grond daarvan verantwoordelijk voor de spreiding van kennis die de sector aangaat.

Het ministerie zal er bewust voor kiezen om scholen meer te betrekken in het uitdragen van die competentie. Dit, omdat scholen het medium bij uitstek is om landbouwbewustzijn bij jongeren te verkondigen.

Het agrarisch beleid is volgens Algoe erop gericht om de omgevingsfactoren en randvoorwaarden te creëren voor de verdere ontwikkeling van de sector, waardoor de particulieren de agro-ketens zich beter kunnen ontwikkelen. Binnen dit voorwaarden scheppend beleid wordt de nadruk gelegd op versnelde kennisontwikkeling bij stakeholders, stimulering van innovatie, het vergroten van het concurrentievermogen en capaciteitsopbouw van de sector.

Suriname heeft een aanzienlijk potentieel in de agrarische productie; echter zal volgens de bewindsman  een aantal uitdagingen alsgevolg van klimaatverandering moeten worden aangepakt zoals onder meer de introductie van nieuwe teeltmethoden alsook nieuwe variëteiten die beter aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

De tuinbouwsector heeft voordeel gehad aan de verdere ontwikkeling van ondernemerschap en het aanbod van nieuwe technieken onder beter gecontroleerde productie-omstandigheden, zoals kassen en schaduwgaas en de aandacht voor veilig produceren. De technieken zullen in de komende tijd grotere verspreiding over het land krijgen, waaronder op verschillende scholen.

In de ressorten waar het ministerie een kantoor heeft, zijn er tuinbouwkassen opgezet die als demo – en modelbedrijf moeten dienen voor de teelt van groentegewassen onder geconditioneerde omstandigheden.

De faciliteiten bieden ook mogelijkheden als mini praktijkcentrum voor agrarisch onderwijs. “Bewezen is dat telen in tuinbouwkassen veel perspectieven biedt en derhalve zullen de activiteiten – weliswaar beter gestructureerd – worden gecontinueerd.”

 

Meer nieuws

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…