fbpx

Training ‘Goede Agrarische Praktijk’ voor ondernemers in Coronie

De agrarische coöperatie “Wi Uma fu Sranan” heeft een training, Goede Agrarische Praktijk (GAP), verzorgd aan ondernemers in Coronie.

Deze training werd verzorgd op zaterdag 23 maart 2019, op het directoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in het district Coronie.

Het goed opgekomen publiek kreeg een presentatie over de inhoud van GAP.
Ten eerste werd aangegeven dat de veiligheid van voedsel altijd een voorkeurspositie verdient. De kwaliteit van het product dient ook te voldoen aan de gebruikelijke voorwaarden.

Het beschermen van het milieu en de bescherming van de medewerkers tijdens het vervullen van de taken dienen ook de nodige aandacht te krijgen en niet te worden verwaarloosd. Indien men zich kan houden aan de regels van de GAP, kunnen de kosten zonder meer worden bespaard.

BEKIJK OOK
SLM B737-800 voert vandaag haar eerste regionale vlucht uit

GAP kan bijdragen aan het houden van een goede administratie en registratie van het inkomen en de uitgaven van het bedrijf of de ondernemer.

Men heeft het vaak over plantmateriaal, plantvermeerdering, jonge plantjes vanuit het zaad of het kant en klaarmaken, om te gaan planten.

Voor dit beginproces zijn er regels beschikbaar bij de GAP, zowel bij het oogsten als bij de verwerking van het product dient men zich te houden aan de regels.

Kortom, vanaf het inzaaien tot aan het oogsten en verwerken van de producten zijn er regels en werkmethodes beschikbaar voor ondernemers binnen de standaarden van Goede Agrarische Praktijk (GAP).