fbpx

Training “Bemonstering gecontamineerde bodems”

Onderzoek-medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn samen met Milieu Inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) getraind in het bemonsteren van bodems die gecontamineerd zijn met pesticide. Dit Obsolete Pesticiden Project is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek gedaan door de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO, in het Caribisch gebied, op de aanwezigheid van pesticiden in de bodem en hoe daarmee om te gaan. Elf Caribische landen, waaronder Suriname doen mee aan dit project.

De activiteiten rond de training maken deel uit van het Caribisch Pesticiden project getiteld “Disposal of Obsolete Pesticides Including Persistent Organic Pollutants (POPs), Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean” met als uiteindelijke doel een verantwoord gebruik van pesticiden in het Caribisch gebied.

De training is verzorgd door bodemonderzoek-deskundige Dr. Gaius Eudoxie van de University of the West-Indisch in Trinidad & Tobago, die vorig jaar in Suriname was voor het nemen van mengmonsters in diverse landbouwgebieden. Na analyse van deze monsters bleek dat er minimale pesticiden-resten aanwezig waren. In navolging daarop zijn er plotten uitgezet voor het afnemen van bodemmonsters.

BEKIJK OOK
DNV’er beschoten bij overval op geldtransportauto, collega DNV’er aangehouden

Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op openbare plekken, die vanwege hun toegankelijkheid voor eenieder een potentieel gevaar kunnen vormen. Er zijn bodemmonsters genomen te Mariënburg in het district Commewijne, waar in het verleden in de opslagruimte van de oude suikerfabriek, het mierenverdelgingsmiddel HCH (hexachlorocyclohexane) was opgeslagen.

Schade aan de verpakking zorgde voor lekkage. Bestrijdingsmiddelen kunnen een nadelige invloed hebben op mens en milieu. Dit middel blijft minstens zestig jaren in de bodem. De bodemmonsters zullen opgestuurd worden naar Trinidad & Tobago voor verder onderzoek. Als blijkt dat de bodem gecontamineerd is, zullen maatregelen getroffen worden om dit gebied te zuiveren.

De Global Environment Facility (GEF) financiert het project en de FAO coördineert het geheel. De bijdrage van het ministerie van LVV is in de vorm personeel en materiaal.