fbpx

Training ambtenaren Biza in opstellen beschikkingen en resoluties voor verbetering dienstverlening overheid

GFC NIEUWS- Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) worden bijgeschoold over wettelijke regelingen om beschikkingen en resoluties op te stellen.

Jeffrey Joemmanbaks , onderdirecteur van de afdeling Juridische Aangelegenheden, vertelt dat deze trainingssessies voortaan op regelmatige basis zullen plaatsvinden.

Het gaat om ambtenaren van specifieke afdelingen die belast zijn met het opstellen van resoluties en beschikkingen.

“Wij zitten in een transformatie van het directoraat Human Resource Management en willen continu bezig zijn met het verbeteren van de kennis van ons personeel. Ook zijn uit de praktijk verbeterpunten gebleken die wij nu oppakken.”

Joemmanbaks zegt ook dat hiermee de dienstverlening door de overheid wordt verbeterd.

“Als een stuk in één keer goed is, hoeft het niet telkens worden teruggestuurd en wordt het verkeer van documenten op de ministeries verminderd. Het gaat om rechtspositionele aangelegenheden waarmee wij niet licht moeten omgaan. Die moeten goed, duidelijk en helder worden geformuleerd en het siert de overheid ook om een goed document te produceren”.

BEKIJK OOK
Bij dodelijk incident op schoolterrein: studente rende verkeerde richting op

Het streven is om maandelijks deze sessies te houden met alle ambtenaren die belast zijn met het opstellen van resoluties, met terugkomdagen.

Niet alleen op het ministerie van Binnenlandse Zaken komen resoluties tot stand, maar op alle andere ministeries.

De bedoeling is om ook actoren van andere ministeries bij te scholen om uiteindelijk de dienstverlening vanuit het gehele overheidsapparaat te optimaliseren op het gebied van resoluties en beschikkingen.