fbpx

Trainers stembureaupersoneel onderricht in ‘hoe om te gaan met mensen’

In aanloop naar de algemene vrije en geheime verkiezingen van mei 2020, heeft de verkiezingswerkgroep Trainingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken de training Pedagogisch Didactische Vaardigheden afgesloten met een certificaatuitreiking.

De trainers voor stembureaupersoneel werden onderricht in didactische vaardigheden en inhoudelijke kennis van het proces op die dag.

De bedoeling is om de kwaliteit te garanderen, zegt Marsiane Lingers-Partowidjojo, coördinator van de werkgroep.

In tegenstelling tot 2015, is de groep trainers verruimd van vier naar twaalf.

Dayenne Angel, docent van de training Pedagogisch Didactische Vaardigheden, doet uit de doeken dat deze training een upgrading is voor de trainers van stembureaupersoneel in de ontwikkeling hoe men met mensen moet omgaan. De kennis die ze hebben vergaard, moeten ze op een professionele manier kunnen overbrengen.

“Men moet rekening houden met de medemens en ook weten dat dingen veranderen, dat is het belangrijkste. Hoe ga ik de mensen voorbereiden op wat ze allemaal moeten doen op die dag?”, aldus Angel.

BEKIJK OOK
Protestmanifestatie Organic op zaterdag 13 augustus

De training voor het stembureaupersoneel wordt verzorgd door medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), die affiniteit hebben met de verkiezingen.

Bij de training tot stembureaupersoneel worden ook didactische vaardigheden op professionele wijze aangescherpt en verfijnd. Dat was bij de vorige verkiezingen niet het geval.

Stembureauleden zullen nu niet eerst worden benoemd en daarna getraind. Er zal een preselectie plaatsvinden om potentiële leden te identificeren.

De kennis van stembureaupersoneel zal ook voor het eerst worden getoetst. Hiervoor is een vierde dag toegevoegd aan het trainingstraject.

Met dit besluit voldoet het ministerie aan de voorwaarde die zowel de politieke partijen als het Onafhankelijk Kiesbureau hebben gesteld tijdens de evaluatievergadering van de verkiezingen van vier jaar geleden.