fbpx

Train-the-trainers in GAP voor nieuwe groep landbouwvoorlichters

GFC NIEUWS- De nieuwe groep van landbouwvoorlichters die in juli aangetrokken is door het ministerie van Lanbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is gestart met de Train-the-Trainers in Goede Agrarische Praktijken (GAP).

Jenna Wijngaarde, National Food Safety Consultant van SAMAP zal de nieuwe groep en onderzoeksmedewerkers van het ministerie trainen in de verschillende veiligheidsaspecten met betrekking tot de verbouwing van gezonde gewassen.

Het doel van deze training is om de voorlichters en onderzoek medewerkers te trainen in het op een eenvoudige manier overbrengen van technische informatie aan landbouwers over Goede Agrarische Praktijken, specifiek de onderwerpen gewasbescherming en veilig gebruik van pesticiden, maar ook hun collega voorlichters te leren hetzelfde te doen.

Na het welkomstwoord van de Erick J. Zeballos, Chief Technical Advisor van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), heeft minister Rabin Parmessar de aanwezigen toegesproken en het belang van de rol als voorlichter in de ontwikkeling van de agrarische sector aangegeven. Dit, doelend op de strengere exportregels van de Europese Unie (EU) voor groente en fruit.

BEKIJK OOK
Afstappen van cultuur van handen houden boven het hoofd van foute leidinggevenden

Het ministerie van LVV is de afgelopen 3 maanden hard aan de slag gegaan. Door samenbundeling van de stakeholders zijn acties ondernomen, en nu nog steeds, om het exportgebeuren vanuit Suriname te doen continueren naar de EU.

In opdracht van de LVV-minister is een nieuwe groep landbouwvoorlichters aangetrokken die landelijk zullen worden ingezet op de verschillende ressortkantoren om boeren nog meer te ondersteunen in hun agrarische activiteiten.

Deze training wordt uitgevoerd door het SAMAP in samenwerking met LVV met het doel de productkwaliteit te verbeteren door effectieve ondersteuning aan te bieden aan boeren.

Het SAMAP is een door de Europese Unie gefinancierd project, dat op initiatief van het ministerie van LVV wordt uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO/UN).