Train de trainers in cassave aan landbouwvoorlichters

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met een training “Training of Trainers/ Farmer Field School to improve Cassava Production and Productivity in Suriname”.

De training is gestart op 21 januari en is bestemd voor landbouwvoorlichters van het ministerie.

Tijdens deze training zal de focus gelegd worden op de cassaveteelt. Hierna zullen de getrainden multi-inzetbaar zijn en zal de opgedane kennis en vaardigheden toegepast worden op andere gewassen.

De training die drie weken duurt wordt gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB) en de implementatie organisatie is de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Elke voorlichter moet volgens de LVV-minister Lekhram Soerdjan de basis van de Farmer Field School (FFS) kennen.

In tegenstelling tot veel landen in de wereld, is het in ons land een vrij nieuw concept. Voorlichting vindt veelal plaats door middel van folders of ander lectuur, in de veronderstelling dat de boer het zal lezen en toepassen.

De FFS heeft een andere benadering en geeft tools om de boeren praktisch te benaderen. Gedurende deze training gaan de voorlichters samen met de landbouwers het veld in en leren zij planten op de manier van de landbouwers.

Naderhand wordt het bekeken vanuit het perspectief van de voorlichter om vervolgens samen verbeterend en oplossingsgericht te werken. De boeren worden gemotiveerd elkaar minder te zien als concurrenten en ondersteunend naar elkaar toe te werken. Het is in een aantal landen reeds bewezen dat door deze methode een duidelijke vooruitgang te zien is in de landbouw.

Overige berichten