Toxicoloog waarschuwt: EU bagatelliseert gevaren glyfosaat

De Europese Unie bagatelliseert het risico van glyfosaat als kankerverwekkende stof. Dat schrijft een Amerikaanse toxicoloog aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

De vooraanstaande Amerikaanse toxicoloog Christopher Portier beschuldigt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dat zij de risico’s van glyfosaat bagatelliseert.

Glyfosaat is het belangrijkste bestanddeel in de onkruidverdelger Roundup, een product van chemiereus Monsanto.

Portier wijst op gevallen waar tumoren sterk toenamen, die niet worden genoemd in de overwegingen van zowel de EFSA als de ECHA. De EU besloot, afgaande op de adviezen van deze twee instanties, glyfosaat niet aan te merken als kankerverwekkend.

Hij wijst er ook op dat het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) eerder had geconcludeerd dat glyfosaat geclassificeerd moest worden als “mogelijk kankerverwekkend bij mensen”.

Overige berichten