fbpx

Touw Ngie Tjouw maakt zich sterk voor decentralisatie sportbeleid

GFC NIEUWS- Een delegatie van het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), onder leiding van directeur Gordon Touw Ngie Tjouw, heeft een bezoek gebracht aan het Ressort Blauwgrond.
Tijdens dit bezoek is naast het bevorderen van sport ook werkafspraken gemaakt met bestaande beeheerdersorganisatie van Geyersvlijt.
Volgens Touw Ngie Tjouw is het van eminent belang om te oriënteren. De komende periode gaat het ministerie van ROS voor een integraal sportbeleid, waarbij elk district zich thuis voelt omdat dit beleid gedecentraliseerd zal worden.
Touw Ngie Tjouw geeft aan dat minister Gracia Emanuël de mening is toegedaan dat alle districten vertegenwoordigd moeten zijn bij de competities die georganiseerd worden door de diverse bonden. “Ik vertrouw erop dat er activiteiten georganiseerd zullen worden ter bevordering van sporten en bewegen in het bovengenoemde ressort en geloof zo ook de welvaart”. Als wij samen werken aan deze sport ontwikkeling in de buurt, werken wij ook samen aan Paramaribo en zo ook geheel Suriname waar er sprake zal zijn aan natievorming door middle van sport.
Districtcommissaris van Parmaribo Noord-Oost Ricardo Bhola, die ook behoorde tot de delegatie is super enthousiast over de participatie van de lokale bevolking. “Ik zal samen met de sport directeur, DR-en RR-leden ervoor zorg dragen dat sport en recreatie aanwezig zal zijn in de verschillende ressorten en woonwijken”.
Door te sporten komen mensen bij elkaar en zo kan er nieuw sport-talent ontdekt worden. Door het ontdekken van sporttalent kan er gericht beleid gemaakt worden zodat ons zich beter kan profileren op de sport wereldkaart. “Bestuursleden, buurtbewoners en het commissariaat zijn altijd ter beschikking voor u, heeft u hulp nodig met betrekking tot onderhoud van de velden kunt u altijd aankloppen bij de RR-of DR-leden”.
DNA-lid van de vaste commissie ROS, Ronny Aloema tevens oud profvoetballer, heeft zijn dank uitgebracht aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport- Hij heeft de jongeren opgeroepen om gebruik te maken van de gelegenheid geboden door het ministerie van ROS. “Succes komt alleen wanneer jij zelf een start van maakt”. Als dna-lid zal ik mijn bijdrage altijd leveren om sport hoger te tillen naar een next level.
Otniel Babel (Otje Man) een van de buurtbewoners heeft zijn dank uitgesproken aan het adres van de Sport directeur Touw Ngie Tjouw en dc Bhola. “Als oud-sportman van Blauwgrond doet het me goed om beleidsmakers hier te mogen ontvangen op het sportveld Arabistraat”. Wij zijn gemotiveerd met uw komst. “Ik kan u verzekeren dat ik samen met de overige sportleiders zal bundelen om op zoek te gaan naar nieuw sporttalent en hoopt op een goede samenwerking met de verschillende actoren”.

BEKIJK OOK
Weer significante olievondst voor Surinaamse kust