“Tourgidsen in Suriname” vastgesteld als Nationale Standaard

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft als verantwoordelijke voor standaarden in Suriname de Nationale Standaard “ Tourgidsen in Suriname” afgekondigd op 16 januari.

Aan deze standaard hebben verschillende stakeholders uit de toerismesector gewerkt, te weten.

Voor de ontwikkeling van deze standaard is er gebruik gemaakt van zowel nationale, regionale als internationale referentie materiaal, die tevens als basis hebben gediend voor de standaard.

Deze Nationale Standaard is van toepassing op een ieder die in Suriname als tourgids werkzaamheden uitvoert. Als een lokale gids zelfstandig opereert, is deze standaard ook van toepassing. Indien de lokale gids niet aan de standaard voldoet, dient hij onder supervisie van een tourgids zijn werkzaamheden uit te voeren.

De Nationale Standaard beschrijft verscheidene richtlijnen waaraan een tourgids moet voldoen, enkele van deze zijn:

1. De kwalificatie en verantwoordelijkheid van de tourgids
2. De opleiding
3. Het voorkomen en de presentatie
4. Uitrusting en tourvoorbereiding
5. Hoe om te gaan met probleemsituaties

De Technische commissie die belast was met de ontwikkeling hiervan, zal nu tezamen met de Nationale Commissie voor Toerisme, overgaan tot het formuleren van een advies voor het verheffen van deze standaard tot Technisch Voorschrift (de standaard dus verplicht stellen). Dit advies zal door het Standaarden Bureau ter verdere verwerking worden doorgeleidt naar het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme.

Overige berichten