Total Energies zal vervuilingsbelasting betalen aan Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname gaat de internationale markt voor emissiehandel op.

Dit betekent dat bedrijven met een hoge uitstoot van broeikasgassen, waaronder koolstofdioxide (CO2), emissierechten moeten betalen. Dit zal gebeuren op basis van een uitstootplafond.

Oliemaatschappij Total Energies zal het eerste bedrijf zijn met wie er een overeenkomst zal worden gesloten. De conceptovereenkomst is reeds besproken binnen de regering en met Total Energies, meldt United News.

De oliemaatschappij heeft enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld, waaronder 50 miljoen USD voor milieuprojecten. Die zullen in de tweede fase worden uitgevoerd. In de eerste fase komt Total in met het ondersteunen van institutionele versterkingen.

Het REDD+-programma wordt daarbij meegenomen. “Dit is eigenlijk de eerste keer dat Suriname echt zal doen aan carbon trading. We gaan eerst een beetje bescheiden beginnen. We willen niet groot beginnen als andere landen, omdat het tot slot van rekening gaat het om een langer termijn overeenkomst. Dus we willen heel voorzichtig beginnen op kleine schaal”, zegt minister Silvano Tjong-Ahin, van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM).

Emissiehandel heeft ten doel om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Landen kunnen daaraan wat verdienen, en tegelijkertijd vervuilers stimuleren om schoner te werken. Hoe meer er uitgestoten wordt, hoe hoger het tarief.

“Het is iets nieuws voor ons, en we moeten niet gaan pretenderen dat we het allemaal weten. We gaan een aantal maanden uittrekken om de institutionele versterking te doen”, zegt de minister.

Total zal ook opdraaien voor de gewenste institutionele versterking.