Topman Iamgold ontvangt hoge presidentiële onderscheiding

Steve Letwin, president en chief executive officer van Iamgold, is vandaag op het presidentieel paleis, als teken van zijn onderscheiding als Groot-Officier in de Ere Orde van de Gele Ster, gedecoreerd door vicepresident Ashwin Adhin namens president Desi Bouterse.

Deze onderscheiding is aan Letwin uitgereikt vanwege de bijzondere bijdrage en toewijding die hij de afgelopen jaren heeft geleverd aan onder meer de Rosebel- operatie.

Adhin heeft in zijn toespraak de toewijding van Letwin aan Suriname benadrukt door aan te geven dat, sinds zijn benoeming in 2010, dit het 30ste bezoek van Letwin is aan Suriname. Hij heeft in de afgelopen jaren, na de ineenstorting van de goudprijzen in 2013 en de aanhoudende uitdagingen bij Rosebel, de operatie door haar moeilijkste periode heen geleid.

Adhin memoreerde eveneens Letwin’s persoonlijke betrokkenheid bij de ondertekening van de tweede wijzing van de Delfstoffenovereenkomst in 2013.

In hetzelfde jaar heeft hij president Bouterse toegezegd om een 5 MW-zonne- installatie te bouwen ten behoeve van de Republiek Suriname. De installatie is sedert 2014 operationeel.

Recentelijk was hij betrokken bij de discussies met Makamboa van Nieuw -Koffiekamp om tot een protocol te geraken voor hun kleinschalige mijnbouwactiviteiten op de Gross Rosebel-concessie. Dit protocol is eind 2017 ondertekend en hiermee is de basis is gelegd voor vreedzame relaties in de toekomst.

Voortdurende inspanningen, een sterk geloof in het bedrijf, de werknemers, de steun van de regering en alle belanghebbenden, heeft Letwin geholpen bij het bepalen van het pad naar een duurzame toekomst, het veiligstellen van meer dan 1.700 banen en zodoende een voortdurende bijdrage te leveren aan de Surinaamse economie, zegt het bedrijf in een persbericht.

Letwin heeft ook diverse duurzame sociale ontwikkelingsprogramma’s ondersteund waaronder de samenwerking tussen Rosebel en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK), voor de “Master of Science” Programma in Geologie, sinds 2011, en de renovatie van “Huize Tyl Tyl”.

Tenslotte gaf Adhin aan dat de Surinaamse overheid de samenwerking met Iamgold wenst voort te zetten en intensiveren en zij erkent de enorme inzet van de heer Letwin voor de Surinaamse goudindustrie.

Letwin is enorm vereerd met deze onderscheiding. “Het toont de kracht van onze relatie met de Republiek Suriname. Zoals ik in mijn opmerkingen tijdens de ceremonie van vandaag heb vermeld, is deze relatie het product van buitengewone en aanhoudende inspanningen verricht door een zeer grote groep van personen. Deze onderscheiding accepteer ik niet slechts voor mezelf, maar ook in naam van de gehele Rosebel-team, zonder wie dit allemaal niet mogelijk zou zijn geweest. Ik wil de president van de Republiek Suriname, de heer Bouterse en zijn hele kabinet, inclusief vicepresident Ashwin Adhin, bedanken voor deze erkenning en meer in het bijzonder voor hun eigen aanhoudende inspanningen, gedurende de afgelopen jaren, om de Rosebel-operatie te ondersteunen” , aldus Letwin.(GFC)

Overige berichten