fbpx

Topdelegatie LVV monitort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

GFC NIEUWS- Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij onder leiding van directeur Ashween Ramdin, adviseur Arthur Zalmijn en coördinator Voorlichting Clyde Ford, heeft in Nickerie gesprekken gevoerd over de voorbereidingen en lopende projecten in het kader van de najaarsinzaai 2019 en het onderhoud van de infrastuctuur in de rijstsector in Nickerie.

Er is gesproken over de aanvoer van water vanuit het pompgemaal Wakay en het openstellen van de verschillende inlaten.

Per 20 oktober zijn de Nani-inlaat en de inlaatkoker uitbreiding Groot-Henar gedeeltelijk opengesteld, omdat er op verschillende plekken nog padie wordt afgeoogst.

De hoofdaanvoer zal middels afstemming met de verschillende waterschappen de volgende week worden opgesteld. Gezien het feit dat de waterstand in de Nanizwamp nog op gewenste peil is, zullen de pompen te Wakay volgend week worden opgestart.

Op het pompgemaal Wageningen worden zaken door LVV in stelling gebracht om de pompen in het pompgemaal op te starten, terwijl de rehabilitate aan het gemaal in volle gang is.

Op dit moment zijn circa 95% van de hoofdaanvoerkanalen schoon, welke het resultaat is van geregeld onderhoud van aannemers die door het ministerie zijn aangetrokken.

OOK INTERESSANT
Santokhi: “Regio moet economische groei bevorderen gebaseerd op regionale productie en inkomsten”

Het ministerie van LVV is thans in het proces deze contracten voor onderhoud te vernieuwen.

Tot nu toe is het in Nickerie met behulp van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, Transport en Communicatie aardig gelukt de droge infrastructuur in stand te houden, zodat de oogst vlot heeft kunnen verlopen. Dat neemt niet weg dat ook de droge infrastructuur structureel zal moeten worden aangepakt.

De LVV-delegatie heeft verder met de coördinator Regio-West, Guido van der Kooye, en Nareen Gajadin, directeur Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, ADRON, gesproken over de verdere voortzetting van het Suriname Maleisië Reverse Linkage Project en het EU-project voor de rijstsector in Nickerie.

Het ADRON en LVV Regio-West hebben verder in voorbereiding een training voor landbouwvoorlichters over de basis rijstteelt, welke de komende maand reeds zal moeten aanvangen.