Toestemming nodig voor groente- en fruitstalling

GFC NIEUWS- In verband met de huidige situatie en de sluiting van een aantal markten, heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij een voorstel gedaan in de Raad van Ministers, waarbij er groente en fruit aan de man gebracht kan worden en stallingen voor het huis kunnen worden geplaatst.

Zij die aan landbouw doen, kunnen op die manier hun bijdrage leveren in de groente en fruit behoefte van de bevolking.

Het hebben van een groente- en fruitstalling voor de deur mag, met dien verstande dat men zich houdt aan de regels die zijn uitgegeven in verband met COVID-19.

Voor de goede orde en de juiste reglementen zal men contact moeten maken met het Districtscommissariaat van het gebied. De inspecties van de stands zal door de relevante autoriteiten normaal plaatsvinden.

Eenieder die advies nodig heeft, mag blijven rekenen op de steun van het ministerie van LVV. Op de verschillende ressort- en rayonkantoren kan men nog steeds terecht voor het inwinnen van informatie, aangeven van trainingsbehoefte en aankoop van plantmateriaal.

Het ministerie is al op verschillende locaties bezig met de opzet van voorbeeld moestuinen en hydroponic-systemen.

Overige berichten