Toenemende kritiek op besluiten monetaire autoriteiten in Suriname

cbvs centrale bank suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De recente aankondiging van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om nieuwe bankbiljetten met nominale waardes van SRD 200 en SRD 500 in omloop te brengen, gepland voor het eerste kwartaal van 2024, heeft geleid tot kritiek op de besluitvorming van de monetaire autoriteiten.

In een persconferentie op 17 augustus heeft de leiding van de centrale bank ( zie foto) meer details gegeven over deze beslissing. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit initiatief niet betekent dat bestaande lagere denominaties uit circulatie zullen worden genomen. Tevens wordt verzekerd dat er geen plannen zijn voor devaluatie van de munt.

Deze aankondiging werpt echter vragen op over waarom Suriname, in tegenstelling tot vergelijkbare economische uitdagingen zoals die in Argentinië, niet lijkt te hebben geleerd van historische problemen en waarom er geen duurzame oplossingen zijn geïmplementeerd door opeenvolgende regeringen.

Er lijkt een patroon te zijn van het kiezen voor kortetermijnoplossingen die vaak gepaard gaan met corruptie en criminaliteit, in plaats van te investeren in integere, visionaire en innovatieve leiderschap dat het land op basis van een duidelijke strategische visie kan vooruithelpen.

OOK INTERESSANT
Ministerie EZ organiseert beurs ter bevordering export

De huidige situatie in Argentinië, waar een proces van toenemende dollarisering plaatsvindt als reactie op aanhoudende devaluatie en volatiliteit van de lokale munt, biedt volgens economen een interessant contrast.

De waardevermindering van de Argentijnse peso heeft geleid tot hyperinflatie en ernstige economische tekorten, waardoor het vertrouwen in de munt is afgenomen en bedrijven steeds meer zijn overgestapt op de Amerikaanse dollar voor meer stabiliteit.

Deze ontwikkelingen in Argentinië zouden Suriname tot nadenken moeten aanzetten. Het is van cruciaal belang dat Suriname leiderschap ontwikkelt dat zich richt op het stimuleren van economische groei, het waarborgen van financiële stabiliteit en het creëren van kansen voor hoogopgeleide professionals.

Dit zou een positieve invloed kunnen hebben op het verminderen van de voortdurende braindrain en het aantrekken van talent naar het land.

Het is duidelijk dat Suriname de gelegenheid moet aangrijpen om te leren van de economische ontwikkelingen in Argentinië en te streven naar een nieuw tijdperk van duurzaam economisch en politiek leiderschap.

OOK INTERESSANT
Overvloed aan kritiek op Santokhi, maar een schrijnend gebrek aan oplossingen

Integriteit, innovatie en een lange termijnvisie moeten de kern vormen van het beleid, zodat de huidige patronen van instabiliteit en verloop doorbroken kunnen worden en er een welvarende toekomst voor alle burgers kan worden verzekerd.