fbpx

Toename besmettingen en aantal doden is wrange realiteit

GFC NIEUWS- Hoewel de full lockdown volgens president Desiré Bouterse medisch gezien zijn doel heeft bereikt, is er echter een wrange realiteit: de quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek en de zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen.
“Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen,” zei het staatshoofd in zijn televisietoespraak op zaterdag 20 juni, waarin hij versoepeling van de lockdown heeft aangekondigd.
Het staatshoofd zegt dat er in de afgelopen weken een stijging in het aantal actieve COVID-19 gevallen is geweest alsook van het aantal genezen verklaarde personen, maar helaas ook een stijging van het aantal overledenen. Hij condoleert alle nabestaanden met het grote verlies van hun dierbaren.
President Bouterse benadrukt dat de ‘full lockdown’ maatregelen tot doel hadden het zorgteam de kans te geven om besmettingshaarden te identificeren, zij die ziek werden te behandelen en om ongebreidelde verspreiding van het virus tegen te gaan.
In de afgelopen 14 dagen is in beeld gebracht wat er gaande is. De strategie was om het aantal besmettingen beheersbaar te houden. Een ongecontroleerde piek is tot dusverre voorkomen. Medisch gezien heeft de full lockdown dus zijn doel bereikt: De stijging van het aantal positieve gevallen heeft plaatsgevonden binnen in kaart gebrachte clusters. Met het verplicht thuis blijven, heeft het opsporen van contacten van besmette personen makkelijker kunnen plaatsvinden.
Sociaal-maatschappelijk is er, aldus het staatshoofd, echter veel weerstand gekomen tegen de maatregelen. Zo is geconstateerd dat op de tijdstippen waarbij het publiek was toegestaan om de openbare weg te betreden, er doorgaans een grotere toeloop van personen was waar te nemen. Verder heeft de situatie van “total lockdown” bij de samenleving een gevoel van “onnodig ongemak” teweeggebracht. In het bijzonder bij slecht en klein behuisde gezinnen, manifesteerde zich een opvallende toename van psychische en lichamelijke klachten.
President Bouterse zegt dat de overheid het maximale aan maatregelen heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De zorgsector heeft op haar beurt alles in het werk gesteld om zorg te verlenen, om voorbereid te zijn. “Er is echter een wrange realiteit. De quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek. De zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen.”
Het staatshoofd geeft aan dat wij hiermee naar een nieuwe fase gaan. “Covid-19 is in Suriname. De vraag is hoe gaan wij hiermee om? De bal ligt nu vooral bij u. Ons aller eigen verantwoordelijkheid gaat nu een doorslaggevende rol spelen.”

BEKIJK OOK
14-jarig meisje al 5 dagen vermist