Toekomstige leiders van Suriname op straat in plaats van in de klas

Onderwijs

OPINIE- In de straten van Suriname, met name de Van Hogerhuysstraat, wordt een verontrustend beeld zichtbaar: kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar, die vruchten verkopen tijdens schooluren.

Het symboliseert een grotere kwestie: het toegankelijkheidsprobleem van het onderwijs in Suriname.

De oorzaak? Financiële beperkingen. Hoewel onderwijs een fundamenteel recht is, worden vele kinderen hiervan beroofd door financiële barrières.

Wanneer kinderen de middelbare schoolleeftijd bereiken, wordt deze ongelijkheid des te scherper. De exorbitante inschrijftarieven voor HBO- opleidingen – variërend van $1500 tot $3000, oftewel SRD 60,000 tot SRD 120,000 – zijn voor vele studenten een onoverkomelijke hindernis.

OOK INTERESSANT
Suriname's jeugdige natie: Een erfenis van gebroken beloftes en verloren hoop

Deze astronomische bedragen beperken de toekomstige mogelijkheden van de jongeren en verzwakken het potentieel van het land.

Wat kan hieraan gedaan worden? De overheid speelt een cruciale rol. De eerste stap is het herkennen en erkennen van deze onevenwichtigheden.

Vervolgens kan er actie ondernomen worden, zoals financiële steun voor diegenen die het nodig hebben. Dit kan variëren van volledige of gedeeltelijke dekking van inschrijfgelden tot programma’s die straatkinderen begeleiden naar het onderwijs.

OOK INTERESSANT
Vakbonden in Suriname: Lamgelegd door politiek en interne strubbelingen

De toekomst van Suriname is intrinsiek verbonden met de kansen die aan haar jeugd worden geboden.

Investeringen in hun onderwijs en welzijn zijn niet alleen ethisch juist, maar ook essentieel voor de bloei van het land. Het is tijd voor de overheid om in actie te komen en te investeren in de toekomstige leiders van Suriname.

A.Sardjoe

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud