fbpx

Toekomstige coalitie continueert inspraak maatschappelijke organisaties

GFC NIEUWS- Leiders van de VHP, ABOP, NPS en PL van de inkomende regeringscoalitie hebben de consultatierondes woensdag voortgezet met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld.
Het plan is om in de komende periode een groot aantal organisaties te ontvangen en met hun van gedachten te wisselen over de toekomst van ons land en hun rol daarin.
De af te werken om een brede scope aan input vanuit de stakeholders te krijgen. Deze feedback zal worden geïncorporeerd in het regeerakkoord dat de komende 5 jaren moet worden uitgezet.
Woensdag is onder anderen gesproken met de Vereniging van Apothekers, de Nationale Vrouwen Beweging, de Bond van Gepensioneerden, de Federatie van Surinaamse Agrariërs, de Unie van Surinaamse Vrouwen en Projekta. De punten die heden zijn besproken zijn zeer divers.
Aanbod kwamen onder andere het tekort aan geneesmiddelen, de positie van vrouwen in de samenleving, de zorg voor gepensioneerden, de noden van agrariërs, issues met betrekking tot transparantie van bestuur. Maar ook het bouwen van een rechtvaardige samenleving en het beschermen van de rechten van de mens kwamen aanbod.
Het belangrijkste dat de vier leiders hebben meegenomen uit alle presentaties is dat duidelijk gebleken is dat er behoefte is aan inspraak en consultatie van stakeholders. Het is van belang dat er mechanismen worden opgezet om deze vorm van een gezamenlijke aanpak te institutionaliseren. Hierdoor kunnen onder meer punten die op korte termijn spelen zoals de uitdagingen van de gepensioneerden en de zorg voor senioren burgers zo snel als mogelijk kunnen worden aangepakt.
Vandaag gaan de consultatierondes verder met een negental organisaties. De nieuwe coalitie kijkt er naar uit om zo gauw als mogelijk haar schouders onder dit zware werk te plaatsen en een fundament van blijvende welzijn, welvaart en groei te leggen voor de totale natie.

BEKIJK OOK
Israël krijgt wel Surinaamse ambassade, nog niet duidelijk waar en wanneer