Toegankelijkheid dodelijke middelen vergroot suïcidepogingen

Een belangrijke factor in de fysieke omgeving is de toegankelijkheid van middelen om suïcide te plegen, zoals landbouwpesticiden, medicijnen en wapens.

Door de toegankelijkheid tot dodelijke middelen te verminderen, kan suïcide voorkomen worden. Dit geeft de persoon tijd om te reflecteren en hulp te zoeken welke uiteraard wel beschikbaar moet zijn. Uitstel kan dus ervoor zorgen dat de impuls tot suïcide wordt verminderd, wordt melding van gemaakt het Nationaal Preventieplan Suïcide .

In Suriname is het meest gebruikte middel bij suïcide de landbouwpesticide paraquat of gramoxone. Dit middel is zeer eenvoudig verkrijgbaar en in haast elk huishouden te vinden. Er is geen controle bij de verkoop van dit middel en er vindt, vooralsnog, ook geen voorlichting plaats door verkopers.

Het middel mag slechts verkocht worden aan personen boven de 18 jaar, maar in de praktijk is er geen toezicht hierop. Verder is er geen controle op hoe dit middel wordt opgeslagen door gebruikers.

Hoewel de wet uitdrukkelijk zegt dat bestrijdingsmiddelen achter slot en grendel opgeborgen moeten worden is er geen controle op opslag van dit middel bij de gebruikers.

Een kleiner deel van de fatale suïcidepogingen vindt plaats door het springen van een hoogte; met name de Jules Wijdenboschbrug.

Toegankelijkheid van de Jules Wijdenboschbrug is groot en er zijn geen barrières zoals schermen of andere verhogingen die springen bemoeilijken. Ook wordt springen van een hoogte gezien als een manier voor een zekere en pijnloze dood.

Het lukt het Korps Politie Suriname, in samenwerking met de crisishulplijn van het PCS, om soms suïcidepogers tijdig van de brug af te halen (in 2011, 17 en in 2012, 13 personen: PCS). (GFC)

Overige berichten