fbpx

Toegang tot elektriciteit nog gebrekkig in inheemse dorpen

GFC NIEUWS- 10 december was het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Het is de dag dat in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties.
Deze rechten van de mens worden ook weerspiegeld in de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken (2007) en in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs).
“Op deze dag willen we onder de aandacht brengen dat vele inheemse dorpen nog geen of slechts gebrekkig over elektriciteit beschikken, zegt kapitein Ricardo Pané over de slechte elektriciteitsvoorziening in Galibi en de problemen die daarmee samenhangen.
Bijvoorbeeld: zonder elektriciteit werkt ook de waterpomp niet, en is er dus geen toegang tot schoon drinkwater.
Het is niet duidelijk wanneer de volgende levering brandstof zal zijn. “Als we verstoken zijn van stroom, zijn we ook verstoken van water. De situatie is al twee jaar gaande sinds een blikseminslag en is de zaak sindsdien niet opgelost”. De kapitein zegt deze zaak vaker te hebben aangehaald, maar er komt maar geen oplossing.
De VIDS doet hierbij een oproep aan de nationale autoriteiten om alle inheemse dorpen te voorzien van energie (SDG7) en schoon drinkwater (SDG 6) in het streven om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen in 2030.

BEKIJK OOK
Inspanningen armoedebestrijding door AW&J toegelicht aan Wereldbank