fbpx

“Titel artikel ‘Suriname hoeft geen excuses’ tendentieus en incorrect”

GFC NIEUWS- Voor wat betreft het artikel geplaatst door Dagblad De Telegraaf getiteld ‘Suriname hoeft geen excuses’, op dinsdag 25 augustus, kan gesteld worden dat de titel tendentieus en incorrect is en op geen enkele wijze de inhoud dekt van het antwoord, noch de visies en zienswijzen die de minister in de loop van zijn lange carrière en politieke loopbaan op dit onderwerp heeft uitgedragen, laat de Communicatiedienst Suriname optekenen.
Benadrukt wordt dat in zijn antwoord de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, op geen enkel moment het woord excuses heeft gebruikt.
“Derhalve, de kop boven het artikel en de introductie, waarin wordt gesteld dat Suriname geen excuses behoeft, zijn dan ook suggestief, onwaar en misleidend. Via de Surinaamse Ambassade in Nederland zal een brief naar De Telegraaf worden gestuurd waarin geprotesteerd wordt tegen de berichtgeving en zal rectificatie worden geëist.”
“Nadrukkelijk is in de beantwoording benadrukt dat de twee landen een gedeeld verleden hebben en dat het van belang is om dat niet te vergeten. De historische feiten moeten erkend worden. En dat daaruit lering moet worden getrokken.”
“Als Assistent-Secretaris-Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in 2013 heeft de huidige minister van BIBIS alle ondersteuning gegeven aan het initiatief van de CARICOM voor onderzoek naar herstelbetalingen van voormalige kolonisatoren.”
“Betreurenswaardig is dat velen het nodig vonden commentaren en conclusies aan de verkeerde berichtgeving te verbinden en de minister, zonder dat hij benaderd is geworden voor een reactie, onheus te bejegenen door hem onder meer op een onvriendelijke wijze te betichten.”
De minister heeft gisteren in een gesprek de voorzitter van de Reparatie Commissie het een en ander toegelicht. De Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) zal worden uitgenodigd worden door de minister, die ook de brief van het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) zal beantwoorden.

BEKIJK OOK
Bilateraal drugsoverleg tussen Suriname en Nederland