In de artikelen die wij voor plaatsing aangeboden krijgen, zitten vaak en steevast dezelfde fouten. De correctie van veel kleine foutjes kost relatief veel tijd, waardoor een zware wissel op onze redactie wordt getrokken.

Om auteurs te helpen ons te helpen, hier enkele hints met voorbeelden van waar het fout gaat.

Nummer 1 op de Tipparade: wij lezen en herlezen uw artikel om foutjes – die nu eenmaal altijd blijven zitten – eruit te vissen, maar lees alstublieft uw artikel toch enkele malen over en laat het daarna nog eens door iemand anders screenen, voor u op Send drukt.
Het is lastig wanneer u een tweede en derde versie van uw artikel stuurt terwijl de eerste al in behandeling is. Dat is voor ons een nodeloze verspilling van kostbare tijd.

Tips voor teksten:

Vet of normaal? De bodytekst van uw artikel mag niet in volledig vette tekst; woorden die u wil benadrukken mogen natuurlijk wel vet.

Hoofdletter of onderkast: in de huisstijl van GFC Nieuws wordt de kop geschreven zoals een normale zin, met een hoofdletter aan het begin en verder kleine letters zonder punt aan het eind. Dus liever niet:
DIRECTEUR ROEPT PERSONEEL OP BEDRIJF TE KOESTEREN
of
Directeur roept personeel op bedrijf te koesteren.
of
Directeur roept personeel op bedrijf te koesteren
en dergelijke, maar gewoon:
Directeur roept personeel op bedrijf te koesteren

Een zin begint u met een hoofdletter, maar dat wist u al. Wist u ook dat een citaat ook een nieuwe zin is, dus ook met een hoofdletter begint: Hij vervolgde met: “als de verdiensten het toe lieten” moet zijn: Hij vervolgde met: “Als de verdiensten het toelieten”.
Trouwens – zag u dat: ‘toelieten’ in plaats van ‘toe lieten’, omdat het werkwoord ‘toelaten’ is.

Hoofdletter of onderkast: na een haakje –> ( <– gaat de zin gewoon verder, daarna hoort dus een kleine letter – tenzij het een woord is dat normaliter ook met een hoofdletter wordt geschreven. Dus niet: “De kerstman (De echte, die van Alaska) komt per slee” maar “De kerstman (de echte, die van Alaska) komt per slee”.

Kop: u verzint natuurlijk een pakkende kop die in het kort weergeeft waar uw aangeboden artikel over gaat; internationaal is gebruikelijk dat in de kop in het algemeen (dus met een enkele uitzondering) geen lidwoorden worden gebruikt. Bij GFC schrijven wij dus nooit:
De directeur roept het personeel op het bedrijf te koesteren
maar gewoon:
Directeur roept personeel op bedrijf te koesteren

Wel of geen spatie? Spaties horen

  • Wel tussen woorden die niet bij elkaar horen (Vb: “Dit is een spoed eisende opdracht”).
  • Niet tussen woorden die wel bij elkaar horen (“Hij moest naar de spoedeisende hulp”; een donatie aanvragen is niet hetzelfde als donatieaanvragen).
  • Niet na een openingshaakje, wel ervoor –> ( <– en niet voor een sluitingshaakje, maar mag ook erna als de zin doorloopt –> ) <–. Dus niet: ( Hij moest naar huis ) maar: (Hij moest naar huis). Niet: The Positive Movement Suriname(TPMS) maar: The Positive Movement Suriname (TPMS).
  • Niet vóór een leesteken, wel ná het leesteken. Dus niet “Hij zei : okay ! ” maar “Hij zei: okay!”; niet: “De bus is laat .” maar: “De bus is laat.” Niet: VHP / NDP maar: VHP/NDP – hoewel online bij de slash, Duitse komma, schuine streep of schrap (allemaal synoniemen voor het schuine streepje) een spatie soms aanvaardbaar is om een woord beter te laten afbreken in een zin.

Regel afbreken: als u naar een volgende regel wilt of een nieuwe alinea wilt beginnen, kunt u het beste klikken op de knop ‘Enter’. Het heeft geen zin om op de spatiebalk te drukken tot u op de nieuwe regel bent. Het lijkt dan namelijk alleen maar alsof u op een nieuwe regel bent, maar in feite bent u dan nog steeds op de zelfde regel.
Probeer het maar uit: druk op de spatiebalk tot u op een nieuwe regel bent, en verklein daarna het lettertype!

Puntje, puntje, puntje! Na een voornaam komt geen punt, na een voorletter (initiaal) wel: dus Ralim, Enrique., H moet zijn: Ralim, Enrique H., dus puntje achter de initiaal. Voor en na een ander leesteken komt evenmin een punt, dus nooit: Houd de dief.! of Houd de dief!. maar gewoon: Houd de dief!
Aan het eind van een zin en na een afkorting geen extra punt:

  • Het zit hier vol dieven, rovers enz..

Wel aan het eind van de zin als het zinsdeel met de afkorting tussen haakjes zat:

  • Het zit hier vol criminelen (dieven, rovers enz.).

Punt of komma? In het Engelse taalgebied worden duizendtallen aangegeven met een komma, decimalen worden aangegeven door een punt. Duizend dollar en 50 cent wordt daar dus: 1,000.50.
In het metrieke stelsel dat wij in o.a. Suriname hanteren, is dat precies omgekeerd: 1.000,50.
Veertig drie tiende procent wordt dus 40,3%, dus met een komma en geen spatie vóór het procentteken.

Afbreekstreepje: het enfant terrible van de taal. Algemene regel: een afbreekstreepje dat eigenlijk “en” of “of” betekent, zit altijd ergens aan vast. Bijvoorbeeld:

Volksman/-vrouw betekent volksman of volksvrouw. Dus niet: volksman/ – vrouw. Vrouw kreeg hier een streepje omdat het een verkorting is van volksvrouw.

Daarom zit er geen streepje in “de jonge en de oude kustvlakte”: ‘jonge kustvlakte’ zijn twee woorden, dus nooit  “de jonge- en de oude kustvlakte”.

Zon en feestdagen is toch echt iets anders dan zon- en feestdagen.

Zuid – Amerika is echt fout, dat moet zijn: Zuid-Amerika. Idem NDP – regering: daar maken wij NDP-regering van.

Let ook op de lengte van het streepje: het korte streepje (-) gebruik je om woorden te verbinden, het lange streepje ( – of —  ) gebruik je om een gedachte binnen de zin te markeren, of om een woordgroep te vormen et cetera. Hiervan ziet u verschillende voorbeelden in deze tekst.
Het lage streepje (lage_streepje) zult u zelden of nooit nodig hebben in uw artikel.

Tabellen: maakt u gebruik van tabellen, stel die dan bij voorkeur in op 100% breed.

Dit zijn slechts enkele van veel meer tips; wij geven hierin vooral hints over leestekens, omdat juist die – ongelooflijk maar waar – veel correctietijd vragen. Hiermee kunt u maken dat uw artikel veel sneller wordt opgenomen, omdat wij sneller klaar zijn met het screenen van uw stuk!

En dan nog dit:
Uw artikel zal nooit geplaatst worden als wij niet weten wie u bent. Een pseudoniem is prima, maar wij moeten wel kunnen verifiëren wie achter uw alter ego schuilt.

Uw artikel zal ook niet geplaatst worden als u mensen of instituten beledigt, uitscheldt of andere fatsoensnormen overschrijdt. U mag het hartgrondig oneens zijn met andermans handelen, maar bespreek dat zakelijk, beargumenteerd c.q. onderbouwd, want bij het eerste scheldwoord stoppen wij onmiddellijk met redigeren en gaat uw artikel naar de prullenbak.